Rajona olimpiāžu laureāti (papildināts 21.04.2009.)

Sveicam rajona mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus un viņu skolotājus!

Rajona fizikas olimpiāde 8. kl. (17.04.2009.)

2.vieta
Lelde Zīmele 8.a kl. (skolot.L. Vibornā)
Kristīne Plivda 8.b kl. (skolot.L. Vibornā)
 

3.vieta
Ieva Lisova 8.a kl. (skolot.L. Vibornā)
Elīna Dūda 8.b kl. (skolot.L. Vibornā)


Atzinība
Sintija Erte 8.b kl. (skolot.L. Vibornā)


Rajona datorātrakstīšanas konkurss (17.04.2009.)

1.vieta
Edgars Piskunovs 8.c kl.


Rajona olimpiāde 4. kl. (18.03.2009.)   

2. vieta
Santa Prikule 4.a kl. (skolot. Z. Volonte)
Brigita Lazdāne 4.c kl. (skolot. I. Pokšāne)

3. vieta
Linda Vucāne 4.b kl. (skolot. S. Mauriņa)
Kristiāna Jaudzema 4.c kl. (skolot. I. Pokšāne)

atzinība
Ausma Dzerkale 4.b kl.  (skolot. S. Mauriņa)


 Angļu valoda 6. un 8. kl. (27. 02. 2009.)


1.vieta
Nata Dubovska 8.c (skolot. A. Gertmane)
Jēkabs Vasiļevskis 6.c kl. (skolot. V. Danovska)

2.vieta
Lelde Zīmele 8.a kl. (skolot. V. Danovska)
Einārs Bistrovs 5.a kl. (skolot. L. Vibornā)

3.vieta
Arina Jakovļeva 8.c (skolot. A. Gertmane)
Eva Gagaine 8.c kl. (skolot. A. Gertmane)
Vineta Haritonova 6.a kl. (skolot. V. Danovska)
Kristaps Brīvers 6.b kl. (skolot. A. Gertmane)


 Vizuālā māksla (26. 02. 2009.)

1.vieta
Ieva Mozule 2.b kl. (skolot. A.Čerpakovska)
Sintija Lakovska 3.b kl. (skolot. A.Čerpakovska)
Ausma Dzerkale 4.b kl. (skolot. A.Čerpakovska)
Jūlija Starovoitova 7.c kl. ( skolot. M.Abricka)
Sintija Erte 8.b kl. ( skolot. M.Abricka)
Vanda Sondore 9.a kl. ( skolot. M.Abricka)

2.vieta

Elīza Gurgone 2.b kl. (skolot. A.Čerpakovska)
Rūta Vucāne 5.c kl. ( skolot. M.Abricka)
Zane Čerpakovska 6.c kl. ( skolot. M.Abricka)
Veronika Golubicka 8.c kl. ( skolot. M.Abricka)

3.vieta
Anastasija Dementjeva 1.c (skolot. A.Čerpakovska)
Guntars Valainis 7.a kl. ( skolot. M.Abricka)
Dagne Devjatnikova 7.a kl. ( skolot. M.Abricka)

Atzinība

Anastasija Caica 7.c kl. ( skolot. M.Abricka)
Kristīne Mironova 8.b kl. ( skolot. M.Abricka)
Kintija Vilcāne 6.c kl. ( skolot. M.Abricka)


Matemātika 5. - 8. kl. (20.02.2009.)

1.vieta
Krista Šķēpa 5.c kl. (skolot. M. Grišule)

2.vieta
Anna Svetlova 6.a kl. (skolot. M. Grišule)

3.vieta

Santa Fedotova 5.c kl. (skolot. M. Grišule)
Zanda Vaivode 5.c kl. (skolot. M. Grišule)
Liene Šmeikste 6.a kl. (skolot. M. Grišule)
Sintija Erte 8.b kl. (skolot. M. Grišule)
Gints Zarāns 8.b kl. (skolot. M. Grišule)

Atzinība
Kristīne Timofejeva 5.c kl. (skolot. M. Grišule)
Lelde Zīmele 8.a kl. (skolot. A.Dz. Bernāne)


Matemātika 9. kl. (13.02.2009.)

3. vieta
Raivis Pastars 9.b kl. (skolot. I. Isajeva) 

Atzinība
Diāna Ivanāne 9.b kl. (skolot. I. Isajeva) 
Gints Gribusts 9.b kl. (skolot. I. Isajeva)


Latvijas un pasaules vēsture (10.02.2009.)

2. vieta
Ilze Jakovļeva 9.a kl. (skolot. D.Kiuleniece) Ķīmija (02. 02. 2009.)

1. vieta
Raivis Pastars 9.b kl. (skolot. I. Babre) 

2. vieta
Matīss Babris 9.c kl. (skolot. I. Babre) 

3. vieta
Ilze Jakovļeva 9.a kl. (skolot. I. Babre) 


Latviešu valoda un literatūra (02. 02. 2009.)

1. vieta
Lelde Zīmele 8.a kl. (skolot. I. Barone) 

2.vieta
Ieva Lisova 8.a kl. (skolot. I. Barone) 
Laima Kodore 9.c kl. (skolot. Ž. Beča)
 
3.vieta
Sintija Plivda 9.b kl. (skolot. I. Barone)
Zepa Zane 9.b kl. (skolot. I. Barone)
Rasma Svikle 8.c kl. (skolot. Ž.Beča)

Atzinība
Raivis Pastars 9.b kl. (skolot. I. Barone)
Vanda Sondore 9.a kl. (skolot. A. Anspaka)
Sintija Erte 8.b kl. (skolot. I. Eglīte)
Katrīna Strode 8.b kl. (skolot. I. Eglīte)
Regīna Lavrenova 8.a kl. (skolot. I. Barone)Fizika (30. 01. 2009.)

3. vieta    
Jānis Pastars 9.c kl. (skolot.L. Vibornā)
                       
atzinība   
Ilze Jakovļeva  9.a kl. (skolot.L. Vibornā)


Mājsaimniecības olimpiāde (14.01.2009.)

1. vieta
Vanda Sondore 9.a kl. (skolot. I. Reine)
Vladislavs Jevdokimovs 9.c kl. (skolot. U. Čerpakovskis)

3. vieta
Jānis Pastars 9.c kl. (skolot. U. Čerpakovskis)

Atzinība
Gints Gribusts 9.b kl. (skolot. U. Čerpakovskis)
Māris Mežinskis 9.b kl. (skolot. U. Čerpakovskis)Vācu valodas olimpiāde (12. 01. 2009.)

2. vieta       
Lelde Zīmele 8.a kl. (skolot. M.Šķestere)

3. vieta
Ieva Gribuste 8.a kl. (skolot. M.Šķestere)


  
Bioloģijas olimpiāde (04. 12. 2008.)

Atzinība
Vanda Sondore 9.a kl. (skolot. D. Prodniece)
Anna Putka 9.b kl. (skolot. D. Prodniece)
Laine Ivanāne 9.c kl. (skolot. D. Prodniece)