Skatuves runas konkurss 1. - 4. kl.

30. janvārī skolas lasītavā norisinājās skatuves runas konkurss 1.- 4. klašu skolēniem. Konkursā piedalījās 29 sākumskolas skolēni, kuri konkursam bija sagatavojuši dzejoli un prozu, paši izvēloties darbus un kopā ar klašu audzinātājām tos sagatavojuši izteiksmīgi runāt. Konkursā tika izvēlēti 4 labākie, kuri 11. februārī skolu pārstāvēs rajona konkursā. Šoreiz labāko kārtā ir:

Ilva Plociņa 1.b /sk. A.Caica/
Ieva Mozule
2.b /sk. G.Ivanova/
Elvita Fjodorova
2.b /sk. G.Ivanova/
Sintija Lakovska
3.c /sk. R.Sparāne/

Apsveicam konkursa uzvarētājus!
Veiksmi rajona skatuves runas konkursā!