Preiļu 1. pamatskolas skolēni „Zinātnieku naktī*”.

  Jau otro gadu Preiļu 1. pamatskolas 9. klašu skolēnu grupiņa apmeklēja atraktīvu „Zinātnieku nakti” Daugavpils Universitātē. Ar jauniešiem kopā uz pasākumu devās ķīmijas un fizikas skolotājas Ieva Babre un Laila Vibornā.
  Šī gada tēma - „Cilvēks un kosmoss”. Skolēniem bija iespējams pārbaudīt savas zināšanas un erudīciju dažādos konkursos un viktorīnās par Saules sistēmu, zvaigžņu kartēm, astronomijas un kosmosa vēsturi un atbildēt uz nebūt ne viegliem jautājumiem.
  Sistemātiskās bioloģijas institūta zinātnieki šogad rādīja dažādu dabā sastopamu virsmu (piemēram, lapas, koksnes, kukaiņu spārnu) fotogrāfijas un salīdzināja tās ar Mēness, Saules, planētu un citu Visuma objektu virsmu uzņēmumiem. Tur bija labi pamanāmas, gan atšķirības, gan tika atrasts arī kas kopīgs. Tika sniegts ieskats arī par to, kā tiek veikti dažādi pētījumi savstarpēji saistītās zinātnes jomās, kā tiek meklēti kopīgi risinājumi un aplūkotas atšķirīgas metodes. Vai kosmosu var pētīt un apgūt tāpat, kā tas ticis darīts uz Zemes? Mūs iepazīstināja ar iecerēm nākotnē, kā nesen veiktu pētījumu rezultāti un biotehnoloģijas produkti var tikt izmantoti Visuma izpētē turpmāk. Un, protams, visi kopīgi mēģinājām atbildēt uz jautājumu-vai dzīvība kosmosā ir iespējama.
  „Zinātnieku nakts” laikā skolēni guva praktiskas un teorētiskas zināšanas, ieskatu pētniecības metodēs, kas noteikti noderēs , apgūstot skolā bioloģiju, ķīmiju, fiziku.
 *Uzziņa tiem , kas pirmo reizi dzird par šādu pasākumu :”Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru realizē Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem. Pasākums Latvijā norit jau ceturto gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to Eiropas 30 valstu - Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra pēdējās piektdienas vakarā organizē dažādus pasākumus vairāk kā 150 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus, raisot sabiedrības interesi un izpratni par zinātni, un ļautu sabiedrībai ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.”
Preiļu 1. pamatskolas skolotājas Laila Vibornā un Ieva Babre