Konkurss 9. klašu skolēniem „Ko Tu zini par Latviju un savu skolu?”

   19. novembra pēcpusdienā 9. klašu erudītākie un atsaucīgākie skolēni pulcējās skolas ķīmijas kabinetā, kur tika dots starts konkursam „KO TU ZINI PAR LATVIJU UN SAVU SKOLU?” Klašu (a,b,c,d) komandu uzdevums bija parādīt zināšanas par Latviju un Preiļu 1. pamatskolu 4 stacijās, katrā pavadot 10 minūtes un pareizu atbilžu gadījumā, iegūstot 10 punktus.
   Ģeogrāfijas stacijā skolēni mēģināja atšifrēt skaitļus, kas raksturo Latvijas ģeogrāfiju, rādīja savu erudīciju „vis, vis, vis... Latvijā” (augstākie, dziļākie, lielākie, garākie...) un noteica skolas ģeogrāfisko atrašanās vietu Preiļos.
   Nonākot vēstures stacijā, komandu uzdevums bija atpazīt cilvēkus, objektus un vēsturiskos notikumus, kas saistās ar Latviju un skolu.
 Skolotājas Dignas Prodnieces sagatavotie jautājumi bioloģijā bija visāķīgākie – skolēni sameklēja augus „bioloģijas zaļajā laboratorijā” bez piepūles, bet „zaļo darba kolēģu” vārdus nosaukt bija grūti. Vienkāršāk šķita atbildēt uz jautājumiem par Latvijas nacionālajiem simboliem – dzīvniekiem un augiem, skolēni atpazina arī ekomarķējumu.
  9. a klases meitenes ķīmijas stacijā bija gatavas nosaukt tās ķīmijas skolotājas vārdu, kas ķīmiju mūsu skolā mācīs nākotnē, bet skolotājus, kas ķīmiju bija mācījuši Preiļu 1. pamatskolā agrāk (1996.- 2000.), bija grūtības atbildēt visām komandām. Bez aizķeršanās skolēni zināja nosaukt Latvijas ķīmiskās rūpniecības produkciju, atpazina kokogles un zināja, kur tās izmanto, orientējās materiālos, no kuriem ir būvēta mūsu skola.
  Konkursa noslēgumā skolēni un skolotāji tikās apkopot konkursa rezultātus. Katra komanda ķīmijas stacijā bija veltījusi vēlējumu savai skolai zīmējuma formā- PULKSTENIS 9.a klases izpildījumā nozīmē laiku – lai pietiek laika realizēt visas ieceres. 9.c klases skolēni vēlas, lai viņi mūsu atmiņās paliek mīļi, saulaini un silti – SAULE. Rudenīgs noskaņojums 9.d klases komandai – OZOLA LAPA rudenī – izturība. spēks, ko varam smelties no ozola. KAĶIS – lai esam izveicīgi un ja krītam, tad uz visām četrām. Paldies skolēniem par novēlējumiem. Domāju, ka ieguvēji esam visi – skolēni, skolotāji, skola, Preiļi, Latvija...
  Kopējais iegūto punktu skaits komandām bija ļoti līdzīgs, pavisam neliels izrāviens izdevās 9.b klases komandai, kuras sastāvā bija Kristiāna Čivkule, Andra Vanaga, Arvis Brics, Kaspars Vilcāns, nopelnot 1. vietu un iegūstot īpašumā cepures-nadziņus ar skolas logo, tālāk seko 9.a klases komanda (Lelde Zīmele, Ieva Lisova, Regīna Lavrenova, Ilvija Gribuška), 9.d klases komanda (Sintija Kozlovska, Jānis Stepiņš, Andžela Staškeviča, Jūlija Jevdakimova) un 9.c kl. (Arina Jakovļeva, Lāsma Verze, Edgars Piskunovs, Lauris Pastars). Visas komandas nopelnīja diplomus, visi skolēni – lineālus ar Latvijas simboliku un grāmatzīmes ar konkursa logo. Par atraktīvajām atbildēm bioloģijas un ķīmijas stacijās, 9.a klases meitenes ieguva pārsteiguma balvu ar skolas logo.
  Paldies skolotājām Vijai Caunei, Dacei Kiuleniecei, Norai Šņepstei, Dignai Prodniecei par jautājumu sagatavošanu un konkursa organizēšanu.

MK CDS vadītāja Ieva Babre