Dziedošās ģimenes

Bērnam ir divas rociņas. Kāpēc? –
Vienu māmiņai,
Otru – tētim, lai dotu.
No vienas maigums un siltums plūst
Lai mazā sirsniņa
Nenosalst ziemas salā.
No otras spēku un drošību gūst,
Lai tie vēji, kas nāks
Nenopūš ceļa malā.
Bērnam ir divas rociņas dotas,
Lai tās ieliktu tēta un māmiņas stiprajās plaukstās,
Lai no sirds uz sirdi
Tā plūstu dievišķā elpa.


Jūtot pavasara, kopābūšanas dziedošo elpu, 26. martā skolas sarīkojumu zālē pulcējās 1.-4.kl. dziedošākās un muzicējošākās ģimenes. Paldies sakām -
Saulišu un Pastaru ģimenei
Evitai un Mārim Saleniekiem
Ķiršu ģimenei 
Ilvai un Danai Anspokām
Guntim Reinim
Zagorsku ģimenei
Trubaču ģimenei
Kjarkužu ģimenei
 Ķiberu ģimenei un 3.c klaes meitenēm un zēniem.
Daigai un Oļegam Koļesničenko

Paldies arī 3.b kl. meitenēm par „Lieldienu dziesmiņu”, 1.-4.kl. teātra pulciņam, 1.kl. VA un „Lāsīšu” meitenēm.

Sk. Ilze Broka