Preiļu 1. pamatskolas skolēni uzvarētāju vidū dabaszinātņu un matemātikas konkursā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Dabaszinātnes un matemātika”. Projekta ietvaros tiek pilnveidots mācību saturs dabaszinātnēs un matemātikā 7.–9. klasē Nozīmīgs projekta darbības virziens ir skolēnu intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku. Projekts organizē konkursu skolēniem, lai veicinātu skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, kā arī radītu iespēju pielietot un papildināt skolā gūtās zināšanas fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā. Plašāka informācija lasāma projekta interneta vietnē www.dzm.lv .
    1. aprīlī dabaszinātņu un matemātikas konkursā uz savstarpēju sacensību klātienē tikās trīsdesmit astoņi 7. – 9. klašu skolēni no visas Latvijas, kas iepriekš sevi kā erudītākos un izturīgākos bija pierādījuši neklātienes konkursā, laikā no 2009. gada 5. oktobra līdz pat 2010. gada 21. martam katru nedēļu projekta interneta vietnē dzm.lv elektroniski atbildot uz konkursa jautājumiem.
   Iespēja piedalīties konkursa neklātienes kārtā bija dota katram Latvijas skolēnam, kas mācās 7. – 9. klasē, tādējādi vienā konkursā apvienojot līdz šim nebijušu skolēnu skaitu ar visdažādāko pieredzi un zināšanām. Konkursā spēkiem mērojās gan skolēni, kuri sevi jau apliecinājuši dabaszinātņu un matemātikas priekšmetos, gan arī tie, kuriem interese par minētajiem priekšmetiem radās, iesaistoties konkursa jautājumu risināšanā, pildot piedāvātos uzdevumus un veicot eksperimentus. Rezultātā 435 skolēni aktīvi piedalījušies katrā no konkursa kārtām 23 nedēļu garumā, tādējādi pielietojot un papildinot savas skolā gūtās zināšanas fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā.
   Konkursa dienas pirmajā daļā skolēni savu erudīciju pierādīja, pildot testu interaktīvās tāfeles vidē un risinot dažādus radošus uzdevumus dabaszinātnēs un matemātikā. Dienas otrajā pusē skolēni iepazinās ar praktisko pielietojumu skolā apgūtajām zināšanām matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un fizikā, apmeklējot zobu tehnisko laboratoriju „Baltic Dental Group”. Laboratorijā konkursantiem tika dota iespēja iesaistīties arī eksperimentu demonstrējumu norisē, izvirzot hipotēzes par eksperimentu gaitu.
    Arī Preiļu 1. pamatskolas skolēni aktīvi iesaistījās šajā konkursā, lai mērotos spēkiem ar citiem Latvijas skolēniem.
  Vai var aizkavēt lietus mākoni, kas tuvojas? No kāda materiāla ir izgatavots superviegls velosipēds? Kā sazinās skudras? Šos un daudzus citus jautājumus nācās atbildēt tiem skolēniem, kas piedalījās dabaszinātņu un matemātikas konkursā. Dažas atbildes bija zināmas, citas nācās minēt, bet vēl citas bija ilgi jāmeklē dažādos informācijas avotos.
    Skolēni varēja piedalīties arī mēneša uzdevumu risināšanas konkursā. Labi veicās Jūlijai Starovoitovai, Laumai Vibornai, Ievai Saulītei, Antrai Veigulei.
Labus rezultātus guva Ieva Lisova un Sintija Erte no 9.klases. Un tikai pavisam mazliet pietrūka, lai viņas ierindotos godalgotās vietās un dotos uz Rīgu.
  Taču uzaicinājumu saņēma Mārtiņš Lisovs (7.a) un Lauma Vibornā (8.a), kuri devās uz konkursa noslēguma pasākumu un reizē arī uz klātienes kārtu. Viņu iespaidi par konkursu: „Es vienkārši gribēju papildināt savas zināšanas, bet kad pēc dažām konkursa kārtām punktu tabulā pamanīju, ka esmu 30 labāko skaitā, tad arī man radās vēlēšanās tikt uz klātienes konkursu. Pēc 23.kārtām, kad likās, ka viss ir beidzies un klātienes konkursā neesmu ticis, uz manu e-pastu tika atsūtīta vēstule ar vārdiem: „Gaidām jūs klātienes konkursā!” es kļuvu priecīgs. Ieteiktu konkursā nākošgad ņemt dalību arī citiem, ”saka Mārtiņš.
   „Ļoti patika konkursa klātienes kārta un noslēguma pasākums Rīgā. Es jauki pavadīju dienu un uzzināju daudz jaunu, interesantu faktu. Konkursa uzdevumi bija interesanti un dažādi – gan vieglāki, gan grūtāki. Noslēguma pasākums bija labi noorganizēts – kamēr notika darbu labošana, mēs devāmies ekskursijā. Ekskursijā man vislabāk patika vērot aizraujošos eksperimentus ķīmijā. Labprāt arī nākamgad piedalītos šādā konkursā,” stāsta Lauma.
   Un rezultātā: Mārtiņam Lisovam diploms par 11. vietu neklātienes un 3. vietu klātienes kārtā, Laumai Vibornai diploms par 2. vietu neklātienes un 3. vietu klātienes konkursā. Protams, bija arī vērtīgas balvas.
    Piedalīties konkursā mudināja un atrast pareizas atbildes palīdzēja matemātikas skolotāja Mairita Grišule, ķīmijas skolotāja Ieva Babre un fizikas skolotāja Laila Vibornā.