Skolas pašdarbības kolektīvi

2022./2023. m.g.

Konkursu dalībnieki

2022./2023. m.g.

Skolas deju kolektīvi

2021./2022. m. g.