Zinātņu nakts DU

Informāciju par Zinātņu nakts norisi lasiet notikumu sadaļā.