Absolventu salidojums "Skolai Preiļos - 145"

5. jūnijā aicinām visus Preiļu 1. vidusskolas un Preiļu 1. pamatskolas absolventus, skolotājus un tehniskos darbiniekus uz kārtējo skolas salidojumu.
No plkst. 16.00 - absolventu reģistrācija Preiļu 1. pamatskolā,
      plkst. 18.00 – koncerts Preiļu novada Kultūras namā,
no plkst. 21.00 – svētku balle Preiļu 1. pamatskolā:
     Svinību zālē – diskotēka,
     Spoguļu zālē – balle.
Skolas ēdamzālē pasākuma laikā darbosies bufete, varat līdzi paņemt arī savu groziņu.
Visi kopā atskatīsimies uz pārdzīvoto un paveikto skolas gados, dalīsimies dzīves pieredzē.
Priecāsimies arī par Jūsu palīdzību savai bijušajai skolai mācību procesa pilnveidošanai.
Visi esat mīļi gaidīti!
Visi esat mīļi gaidīti! Informāciju par salidojumu skatiet arī Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Nora Šņepste,
Preiļu 1. pamatskolas direktore