Tēvzemes nedēļas ietvaros rīkoto konkursu rezultāti

„Veidosim Latviju” ikgadējais konkurss, bija veiksmīgs turpinājums pasākumam „Gaismu skolai,” kad katrs varēja aizdedzināt savu svecīti Latvijas kontūrā un kopīgi nodziedāt Latvijas himnu. Konkursā piedalījās piecas 5. – 6. klašu komandas. Katras komandas uzdevums bija pēc iespējas ātrāk salikt Latvijas ģeogrāfisko karti no puzles gabaliņiem. Visas komandas bija ieguvējas, jo liekot puzli, skolēni varēja aizdomāties par Latvijas pilsētām, upēm, ezeriem, par Baltijas jūru, kas apskalo Latvijas rietumus, par Rīgas jūras līci, kurā paši ir pavadījuši šīs vasaras karstākās dienas. Man prātā nāk Kārļa Ulmaņa teiktais saviem tautiešiem – Neviena valsts nav maza, kurai krastus apskalo jūra, jo viņai atvērta visa pasaule”Tāpēc mums pašiem jājūtas lieliem, jo, kas gan cits, ja ne mēs paši – Latvijas iedzīvotāji, celsim sevi un savu valsti saulītē?
Diezgan pārliecinoši, savu darbu paveicot 35 minūtēs, uzvarēja Anastasija Baranova un Zanda Šoldre (6.c klase, kl.audz.  Žanete Beča). Otrās vietas ieguvēji noskaidrojās pēc 50 minūtēm – Pāvels Filatovs un Arkādijs Kolesnikovs (6.b klase, kl.audz. Velta Danovska) Savukārt, 3. vietu nācās dalīt divām komandām, jo abu rezultāts bija 55 minūtes – 5.b un 5.c klase Daniels Freimanis, Rūdolfs Vucāns (kl.audz. Ilona Isajeva) un Evelīna Juhņeviča, Lauma Tumašova (klases audzinātāja Laila Vibornā).
Šī bija 15. reize, kad skolēni tikās, lai veiktu šo uzdevumu, bet konkursa organizatore  skolotāja Vija Caune ir novērojusi, ka puzles likšanā pavadītais laiks ar katru gadu pieaug. Kāpēc? To varētu aizdomāties mēs – vecāki, vecvecāki, vai cilvēki, kuri var ietekmēt skolēnu brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Visi MK Cilvēks – Daba – Sabiedrība pedagogi piedalījās konkursa „ Vai Tu pazīsti Latviju un savu skolu?” organizēšanā. Sākumā sešas 8. – 9. klašu komandas izlozēja secību, kurā tiks apmeklētas bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, sociālo zinību un vēstures stacijas. Apmēram 70 minūšu laikā katras komandas skolēni parādīja erudīciju un zināšanas skolotāju Dignas Prodnieces, Vijas Caunes, Ievas Babres, Andas Anspakas, Daces Kiulenieces un Noras Šņepstes sagatavotajos jautājumos.
Lieliski panākumi bija bioloģijas stacijā – visas komandas parādīja savu izpratni par bioloģiskiem jautājumiem – „ Pa Latvijas dzīvnieku pēdām,” „ Atpazīsti Latvijā un skolas apkārtnē augošos kokus.”
Ģeogrāfijas stacijā skolēnu viens no uzdevumiem bija noskaidrot vis-garākā upe, dziļāko ezeru utt., viss kas saistīts ar vārdu vis Latvijā. Ko nozīme dažādi skaitļi? Vispārliecinošāk atbildes sniedza jaunākie – 8.a un 8.c klases skolēni
Ķīmijas stacijā skolēni mēģināja izdomāt Brīvības pieminekļa tēlā esošo metālu, ķīmiskās rūpniecības uzņēmumus Latvijā, kas nodarbojas ar stikla, tīrīšanas līdzekļu un medikamentu ražošanu, vielas un materiālus, kas izmantoti mūsu skolas celtniecībā, Kuri 3 skolotāji mūsu skolā gan pēc diploma, gan zināšanām var pasniegt ķīmiju.Vislabāk šajos jautājumos veicās 9.a un 8.a klašu komandām.
Sociālo zinību pieturā, 9.a klases Ieva Saulīte, Rūta Vigule un Lauma Vibornā pierādīja, ka ir viszinošākās jautājumos par Latvijā svinamiem svētkiem, par pasākumu, kurš šogad tiek organizēts visā Latvijā – visgarākās sarkan-balt-sarkanās šalles adīšanu, attēlojot tajā laba vēlējumus un zīmes ar pozitīvu enerģiju, par notikumiem mūsu skolā – vecāku biedrību, kas aktīvi sadarbojas un piesaista līdzekļus skolai, augstākās vidējās atzīmes īpašniece mūsu skolā šobrīd, skolas avīzes nosaukumu u.c. jautājumiem.
Liekot galvas kopā, grūtības nesagādāja atbildēt uz vēsturiskajiem jautājumiem par Latviju un mūsu skolu Anastasijai Caicai, Eduardam Volkovam un Jūlijai Starovoitovai (9.c kl.),Laimai Mukānei, Initai Vanagai un Laumai Gurgonei (9.b kl.). Jo katram Latvijas iedzīvotājam jāzina, Kas? Kad? un Kur? dibināja Latvijas Valsti, kas ir autors himnai, ko nozīmē ģerbonis, svarīgi datumi par savas skolas vēsuri.
Konkurss noslēdzās ar uzvarētāju apbalvošanu - 1. vietu devīto klašu grupā un kopvērtējumā nopelnīja 9.a klases komanda (kl.audz. Inga Haritonova). 1. vieta astoto klašu grupā un kopvērtējumā 2. vieta 8. a klases komandai. Laikam klases audzinātājas Mairitas Grišules atbalsts un klātbūtne konkursā bija viena no motivācijām Artai Katkevičai, Mārtiņam Lisovam un Laurai Otsonei, lai apstegtu 9.b,c klašu komandas. Godalgoto 3. vietu un diplomu savā īpašumā ieguva 9.c klases komanda (kl.audz. Vija Caune). Nedaudz nepaveicās vai pievīla pieredzes trūkums Armandam Ūzuliņam, Sintijai Ančevai, Ilzei Ančevai (kl.audz. Inga Reine). Klases audzinātājas Marutas Upenieces līdzi jušana un klātbūtne šoreiz nepalīdzēja Simonai Brūverei, Jevgēnijai Rinkinai un Edgaram Dumbrovskim nodrošināt vietu trijniekā, bet tas nekas,nākošgad varēs mēģināt atkal.
Man šķiet, ka to pieredzi, ko esam ieguvuši paši, neviens nevar atņemt. Tāpēc uzvarētāji esam visi. Abu konkursu visi dalībnieki saņēma grāmatzīmi ar konkursa un Latvijas simboliku, konfektes, ko sagādāja skolas direktore Nora Šņepste. Pirmo vietu ieguvēji diplomu un pildspalvas ar skolas logo. Fotomirkļus no konkursiem fiksēja Ņikita Turubanovs (9.c).
Paldies visiem, kas piedalījās, kas līdzi juta, kas gatavoja jautājumus, kas atbalstīja, kas fotografēja. Šādas un līdzīgas kopā sanākšanas tikai liecina par to, ka ir skolēni, ir skolotāji mūsu skolā, kuri labprāt piedalās skolas rīkotajos pasākumos.
Jānis Jaunsudrabiņš ir teicis: „Visi mūsu darbi ir kā zelts. Lai tie ir nesavtīgi un kļūst Tev par dārgu rotu. Lai mūsu visu rotāta – kaut pastarīte – Tu būtu daiļākā starp māsām, kā senu senās dziesmās tas jau sacīts.” 
MK CDS vadītāja Ieva Babre