Preiļu 1. pamatskolas atbalsta personāls

Izglītības psihologs

Līga Tumašova

 

Sociālais pedagogs

Vineta Vjakse

 

Logopēds

Anita Prikule

 

Speciālais pedagogs

Sanita Šuķe-Rasima

 

Pedagoga palīgi

  • Inta Broka
  • Renāte Kozule
  • Anita Laškova
  • Mārīte Šķestere
  • Ilga Maderniece

 

Karjeras konsultants-pedagogs

Ināra Ukina

 

Medmāsa

Nataļja Volkova

 

Bibliotekārs

Lolita Svaļba