Mācību priekšmetu starpnovadu (2. kārtas) olimpiāžu uzvarētāji 2011./2012. m. g. (papildināts 15.05..)

Konkurss  „Tik vai... Cik?” ( Latvijas mērogā)
atzinība

Egons Rebainis 4.a kl. (skolot. E. Skutele)
Ilze Borbale 4.b kl. (skolot. A. Komarovska)
Rasa Saulīte 4.b kl. (skolot. A. Komarovska)


Latgales 9. atklātā matemātikas olimpiāde (21.04.2012.)
2.vieta
Anastasija Dementjeva 4.c kl. (skolot. Iveta Belousova)


Vācu valoda 8. kl. (29.02.2012.)

2.vieta
Laura Repele 8.b kl. (skolot. M. Šķestere)


Latgales datorātrrakstīšanas konkurss (20.04.2012.)
1.vieta
Jānis Plivda 9.a kl. (skolot. P. Bernāns)
2.vieta
Jānis Garkalns 7.b kl. (skolot. P. Bernāns)


Starpnovadu datorātrrakstīšanas konkurss (20.04.2012.)

1.vieta
Jānis Plivda 9.a kl. (skolot. P. Bernāns)
2.vieta
Jānis Garkalns 7.b kl. (skolot. P. Bernāns)
atzinība
Pāvels Filatovs 7.b kl. (skolot. P. Bernāns)


Fizika 8. kl. (19.04.2012.)

1.vieta
Krista Šķēpa 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)
2.vieta
Kristīne Timofejeva 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)
Kārlis Sondors 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)
3. vieta
Ella Bogdanova 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)
atzinība
Oļesja Medvedeva 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)
Zanda Vaivode 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)
Santa Fedotova 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)


Angļu valoda (26.03.2012.)

1. vieta
Anastasija Isajeva 7.c kl. (skolot. V. Danovska)
Beāta Petrova Kolosova 8.c kl. (skolot. L. Eglīte, A. Poplavska)
2. vieta
Brigita Lazdāne 7.c kl. (skolot. V. Danovska)
Jānis Garkalns 7.c kl. (skolot. V. Danovska)
Krista Šķēpa 8.c kl. (skolot. L. Eglīte)
3. vieta
Rūdis Skutelis 7.a kl. (skolot. L. Vibornā)
Matīss Dambītis 7.b kl. (skolot. V. Danovska)
Einārs Bistrovs 8.a kl. (skolot. L. Vibornā)
atzinība
Rūdolfs Vucāns 6.b kl. (skolot. V. Danovska)
Salvis Naglinckis 8.c kl. (skolot. L. Eglīte)
Jēkabs Vaisļevskis 9.c kl. (skolot. V. Danovska)


Atklātā fizikas olimpiāde (14.03.2012.)

1.vieta
Mārtiņš Lisovs - 9.a kl. (skolot. L. Vibornā)
Ella Bogdanova - 8. b kl. (skolot. L. Vibornā)
Krista Šķēpa - 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)
Kristīne Timofejeva - 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)
2.vieta
Oļesja Medvedjeva - 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)
3. vieta
Anna Svetlova - 9.a kl. (skolot. L. Vibornā)
Vineta Haritonova - 9.a kl. (skolot. L. Vibornā)
atzinība
Ramona Brūvere - 9.b kl. (skolot. L. Vibornā)
Kārlis Sondors - 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)


6. atklātā latviešu valodas olimpiāde (5.03.2012.)

3.vieta
Santa Prikule - 7.a kl. (skolot. I. Barone)
Rūta Daniela Pastare - 7.b kl. (skolot. I. Barone)


Vizuālā māksla (7.03.2012.)

1. vieta
Laura Čerpakovska 1.c kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Edvards Stupāns 2.a kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Ieva Poplavska 2.c kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Līga Magdalēna Pastare 4.a kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Ilvija Kassaliete 4.b kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Anete Haritonova 5.c kl. (skolot. M. Abricka)
Lāsma Eriņa 5.c kl. (skolot. M. Abricka)
Diāna Griga 6.c kl. (skolot. M. Abricka)
Katrīna Samoviča 8.b kl. (skolot. M. Abricka)
Rūta Vilcāne 8.c kl. (skolot. M. Abricka)
Lāsma Pudāne 9.c kl. (skolot. M. Abricka)
Zane Čerpakovska 9.c kl. (skolot. M. Abricka)
Katrīna Griga 9.a kl. (skolot. M. Abricka)
2. vieta
Annija Anspoka 1.c kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Justīne Stašulāne 1.c kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Marianna Kivriņa 3.b kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Alīda Anspoka 4.c kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Sintija Lakovska 6.b kl. (skolot. M. Abricka)
Sandra Gžibovska 9.c kl. (skolot. M. Abricka)
Vineta Haritonova 9.a kl. (skolot. M. Abricka)
Airita Erte 8.c kl. (skolot. M. Abricka)
Arta Katkeviča 9.a kl. (skolot. M. Abricka)
3. vieta
Inta Rudzāte 6.b kl. (skolot. M. Abricka)
Anna Svetlova 9.a kl. (skolot. M. Abricka)
atzinība
Patrīcija Agnija Pūdže 3.b kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Beāta Petrova Kolosova 8.c kl. (skolot. M. Abricka)


4. klašu kombinētā olimpiāde (6.03.2012.)

1. vieta
Rasa Saulīte 4.b kl. (skolot. A.Komarovska)
2.vieta
Ilze Bortule 4.b kl. (skolot. A.Komarovska)
atzinība

Egons Rebainis 4.a kl. (skolot. E. Skutele)
Alīda Anspoka 4.c kl. (skolot. I. Belousova)


Ģeogrāfija 8. kl. (6.03.2012.)

2.vieta
Beāta Petrova – Kolosova 8.c kl. (skolot. V.Caune)
atzinība
Krista Šķēpa 8.c kl. (skolot. V.Caune)


Matemātika 5. – 8. kl. (17.23.2012.)

1.vieta
Alens Šņepsts 5.b kl. (skolot. I. Isajeva)
Lauma Tumašova 6.c kl. (skolot. M. Grišule)
Laura Buka 7.c kl. (skolot. I. Isajeva)
Krista Šķēpa 8.c kl. (skolot. M. Grišule)
2.vieta
Elvita Fjodorova 5.b kl. (skolot. I. Isajeva)
Terēze Grietiņa Paura 7.c kl. (skolot. I. Isajeva)
Zanda Vaivode 8.c kl. (skolot. M. Grišule)
3.vieta
Alīna Kozure 5.a kl. (skolot. I. Buka)
Ieva Sparāne 5.a kl. (skolot. I. Buka)
Rainers Trubačs 5.a kl. (skolot. I. Buka)
Anete Haritonova 5.c kl. (skolot. I. Buka)
Arianda Čapule 6.c kl. (skolot. M. Grišule)
Anastasija Isajeva 7.c kl. (skolot. I. Isajeva)
atzinība
Elīza Strode 5.a kl. (skolot. I. Buka)
Erlends Zagorskis 6.b kl. (skolot. I. Isajeva)


Ķīmija (9.02.2012.)
3. vieta
Vineta Haritonova 9.a kl. (skolot. I. Babre)
Mārtiņš Lisovs 9.a kl. (skolot. I. Babre)


Matemātika (7.02.2012.)
2. vieta
Mārtiņš Lisovs 9.a kl. (skolot. M.Grišule)
Liene Šmeikste 9.a kl. (skolot. M.Grišule)
atzinība
Anna Svetlova 9.a kl. (skolot. M.Grišule)


Vēsture (1.02.2012. - 2. Latgales olimpiāde Latvijas vēsturē)
1. vieta
Ramona Brūvere 9.b kl. (skolot. D.Kiuleniece)
3. vieta
Zane Čerpakovska 9.c kl. (skolot. D.Kiuleniece)
atzinība
Vineta Haritonova 9.a kl. (skolot. N.Šņepste)


Latviešu valoda un literatūra ( 30.01.12.)
2. vieta
Kristīne Timofejeva 8.c kl. (skolot. A. Anspaka)
Vineta Haritonova 9.a kl. (skolot. Ž. Beča)
3. vieta
Santa Fedotova 8.c kl. (skolot. A. Anspaka)
Zane Čerpakovska 9.c kl. (skolot. I. Barone)
atzinība
Krista Šķēpa 8.c kl. (skolot. A. Anspaka)
Mārtiņš Lisovs 9.a kl. (skolot. Ž. Beča)


Fizika (20.01.2012.)
2. vieta
Mārtiņš Lisovs 9.a kl. (skolot. L. Vibornā)


Bioloģija (01.12.2011.)
2. vieta
Ramona Brūvere 9.b kl. (D.Prodniece)
atzinība
Vineta Haritonova 9.a kl. (D.Prodniece)
Simona Brūvere 9.b kl. (D.Prodniece)
Zane Čerpakovska 9.c kl. (D.Prodniece)