Pasākums, veltīts S. Kaldupei.

    24. februārī dzejniece un prozaiķe Skaidrīte Kaldupe svinēja savu 90. dzimšanas dienu. Skolā sadarbībā ar novada Bērnu bibliotēku tika organizēts atceres pasākums, kuru sagatavoja 7.a un 7.c klases skolēni. Kopīgi noklausījāmies dzeju, kā arī pasakas  "Kāpēc vardīte smējās" uzvedumu, uzzinājām interesantus rakstnieces biogrāfijas faktus. Uzmanīgākie klausītāji saņēma arī saldas pārsteiguma balvas, radošākie veidoja stāstiņu, izmantojot par pamatu autores darbu nosaukumus. Interesanti bija noklausīties populāro dzejnieces dziesmu "Dzelteni aizkari", izbaudot plašu atskaņotāja īpašo skanējumu un saglabājot gaišu noskaņojumu visai dienai.

sk. Ž. Beča