Ceļš caur puteni uz Kohla-Jarve

    Februāra nogalē ( 19.- 24. 02.2012) Preiļu 1. pamatskolas četras skolotājas Antra Gertmane, Olga Anspoka, Ilze Broka un Iveta Belousova kopā ar Lietuvas kolēģēm mēroja garo, puteņaino ceļu uz Igaunijas ziemeļu pilsētiņu Kohla- Jarve, lai tur satiktos ar īslandiešiem un kopīgi pastrādātu starptautiskā Nordplus projekta „No Folkloras līdz...” ietvaros privātskolā „Intellekt”.
   Šogad projekta mērķis ir veicināt bērnos interesi lasīt savas un citu tautu pasakas, tās analizēt, ilustrēt un dramatizēt. Tādējādi iepazīstot savas tautas, savas pilsētas leģendas, atrodot kopīgās un atšķirīgās iezīmes starp Baltijas un Ziemeļvalstu folkloru.
   Projekta tikšanās laikā mēs tuvāk iepazināmies ar mājīgo un viesmīlīgo privātskolu, vērojām augsto profesionālo skolotāju sniegumu stundās, pašas vadījām nodarbības, stāstījām par savu valsti un izzinājām Kohla- Jarve apkaimes ievērojamakās vietas.
   Īpašu prieku sagādāja kopīga brāļu Grimmu pasakas „Ansītis un Grietiņa” dramatizēšana visu valstu sniegumā. Pasaka sākās ar Īslandes bērnu veidotu plastilīna animāciju, to turpināja Lietuvas bērni papīra leļļu animācijā, Igaunijas bērni izspēlēja teātra uzvedumu, un Latvija ar jautro tautas deju attēloja ļaunās raganas sadezināšanu un laimīgas pasakas beigas.
  Bez tam, apmeklējām arī Mākslas skolu, iepazināmies ar bērnu daudzveidīgajām pašdarbības iespējām, un ar lielu gandarījuma sajūtu devāmies atpakaļ, lai turpinātu iesākto darbu.
   Projekts beigs darbu šī gada augustā, tāpēc vēl ir daudz darāmā gan savas dzimtās pilsētas Preiļi izzināšanā, gan pasaku lasīšanā un jaunu darbu radīšanā. Informācija tiks regulāri attēlota projekta blogā un Twinspace darba lapā.
   Paldies Olgai, Ilzei, Ivetai un viņas audzēkņiem 4.c par lielo atsaucību un entuziazmu projekta realizēšanā!

Visiem veiksmi vēlot,
Projekta koordinatore Antra Gertmane