Deju kopa "Gaida" labo darbu nedēļā

23. oktobrī , Labo darbu nedēļas ietvaros, deju kopas "Gaida " dalībnieki sniedza deju koncertu Jēkabpils novada veco ļaužu pansionāta "Kūkas" iemītniekiem.
Labdarībā piedalījās paši dejotāji un iesaistīja arī savus klasesbiedrus. Uz šo aicinājumu atsaucās skolēni no 1.b klases/kl.audz.A.Komarovska/, 1.c kl./I.Belousova/,
2.a /A.Lauska/, 2.b /G.Ivanova/, 2.c /L. Adamoviča/, 3.a/A. Laškova/, 3.c /R.Bilzēna/.
Dāvanas tika sarūpētas arī Preiļu novada pansionāta ļaudīm. 24. oktobrī ciemojāmies pansionātā. Dejotāji priecēja vecos ļaudis ar sagatavotajiem priekšnesumiem un dāvaniņām.
Prieks ir dot un prieks ir ņemt. Dejotāji vēlreiz pārliecinājās, ka labestības nekad nevar būt par daudz.

skolotāja GaidaAttēlā deju kopas dalībnieki kopā ar pansionāta iemītniekiem.