Labākie mācībās un sportā 2012/13 m. g. 1. semestrī.

Mūsu skolas labākie skolēni mācībās un sportā.