Mūsu skolas skolēni sekmīgi startē mācību priekšmetu rajona olimpiādēs (papildināts 20.04)

18. aprīlī notika rajona fizikas olimpiāde 8. klasēm. Sveicam uzvarētājus!

 • Raivis Pastars  8.b klase - 2. vieta (sk. P. Skutelis)
 • Gints Gribusts 8. b klase - 3. vieta (sk. P. Skutelis)
 • Jānis Pastars 8.c klase - 3. vieta (sk. P. Skutelis)

 5.aprīlī Daugavpilī notika Latgales novada atklātā matemātikas olimpiāde 4. klasēm.

 • Oļesja Medvedeva 4.c klase - 3. vieta (sk. Iveta Belousova)
 • Jacinta Vilcāne 4.b klase - atzinība (sk. Anita Caica)
 • Kristīne Timofejeva 4.c klase - atzinība (sk. Iveta Belousova)

 

19. martā notika rajona ģeogrāfijas olimpiāde 9. klasēm. Godalgotās vietas ieguva:

 • Līva Vanaga, 9. a klase - 3. vieta (sk. V. Caune)

 18. martā notika rajona kombinētā  olimpiāde 4. klasēm. Godalgotās vietas ieguva:

 

 • Santa Fedotova, 4. c klase - 1. vieta (sk. I. Belousova)
 • Kristīne Timofejeva, 4. c klase - 3. vieta (sk. I. Belousova)

 


 

Šī gada 14. martā Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika atklātā olimpiāde latviešu valodā 7. klasēm.

Sveicam  olimpiādes uzvarētājus:
2. vieta   Rasma Svikle 7.c kl. ( sk. Ž. Beča)
Atzinība   Lelde Zīmele 7. a kl. ( sk. I. Barone)


7. martā mūsu skolas skolēni ar panākumiem startēja rajona krievu valodas olimpiādē. Goldalgotās vietas ieguva:
8. klase
1. vieta    Vanda Sondore 8.a kl. (sk. L. Livmane)
                  Marija Stabulniece  8.a kl.  (sk. L. Livmane)
2. vieta    Ilze Jakovļeva   8.a  kl. (sk. L. Livmane)
3. vieta    Andrejs Babičs 8.b  kl. (sk. L. Livmane)
Atzinība   Renārs Trubačs 8.c  kl. (sk. M. Upeniece)
                  Matīss Babris  8.c kl. (sk. M. Upeniece)

9. klase

1. vieta   Ingrīda Daukšte 9.c kl. (sk. L. Livmane)
2. vieta  Jekaterina Aleksejeva  9.c kl. (sk. L. Livmane)
               Santa Vucāne  9.e kl. (sk. M. Upeniece)
3. vieta  Vita Skrinda 9.c kl. (sk. L. Livmane)
               Ieva Ivanāne   9.d kl. (sk. L. Livmane)
               Artūrs Skoriks 9.e kl. (sk. M. Upeniece)


 

 6. martā notika rajona vizuālās mākslas olimpiāde. Mūsu skolas skolēni tajā startēja ļoti sekmīgi.

1. vieta

 • Sintija Lakovska 2. b kl. (sk. A. Čerpakovska)
 • Jūlija Starovoitova 6. c kl. (sk. M. Abricka)
 • Vladislavs Jevdokimovs 8.c kl. (sk. M. Abricka)
 • Agnija Vaivode 9. e kl. (sk. M. Abricka)

2. vieta

 • Ieva Mozule 1. b kl. (sk. A. Čerpakovska)
 • Kristīne Gaiziņa  2. b kl. (sk. A. Čerpakovska)
 • Anastasija Caica  6.c kl. (sk. M. Abricka)
 • Dairis Ābols 6. b kl. (sk. M. Abricka)
 • Valērija Maļuhina 9. e kl. (sk. M. Abricka)


3. vieta

 • Kristiāna Jaudzema 3. c kl. (sk. A. Čerpakovska)
 • Guntars Valainis 6. a kl. (sk. M. Abricka)
 • Sintija Erte 7.b kl. (sk. M. Abricka)
 • Vanda Sondore 8. a kl. (sk. M. Abricka)
 • Māra Ziemele 9. c kl. (sk. M. Abricka)

Atzinība

 • Elīna Spiridonova 3.b kl. (sk. A. Čerpakovska)

Valsts olimpiādē piedalīsies Vladislavs Jevdokimovs un Agnija Vaivode.


 

22. februārī notika rajona angļu valodas olimpiāde. Sveicam uzvarētājus!

 • Raivis Pastars  8.b klase - 1. vieta (sk. L. Vibornā)
 • Eduards Volkovs 6.c klase - 1. vieta (sk. A. Gertmane)
 • Ilva Anspoka 6.b klase - 2. vieta (sk. A. Gertmane)
 • Lauma Vibornā 6.a klase - atzinība (sk. A. Gertmane)
 • Jūlija Starovoitova 6. c klase - atzinība (sk. A. Gertmane)

 


15. februārī notika rajona matemātikas olimpiāde 5. - 8.  klasēm. Godalgotās vietas ieguva:

2. vieta

 • Mārtiņš Lisovs  5.a kl. (sk. M. Grišule)
 • Liene Šmeikste  5.a kl. (sk. M. Grišule)
 • Lauma Vibornā  6.a kl. (sk. M. Grišule)


3. vieta

 • Anna Svetlova 5.a kl. (sk. M. Grišule)
 • Arvis Brics 7.b kl. (sk. M. Grišule)
 • Gints Zarāns 7.b kl. (sk. M. Grišule)

Atzinība

 • Edgars Verze 5.b kl. (sk. E. Vanaga)
 • Ieva Saulīte  6.a kl. (sk. M. Grišule)
 • Matīss Seilis 7.b kl.(sk. M. Grišule)
 • Ieva Lisova 7.a kl. (sk. I. Isajeva)

 


 

12. februārī notika rajona vēstures olimpiāde. Sveicam laureātus:

 

 • Anna Putāne, 9. c klase - 1. vieta (sk. Dace Kiuleniece)
 • Artūrs Skoriks, 9. e klase - 3. vieta (sk. Dace Kiuleniece)
 • Līva Vanaga, 9. a klase - atzinība (sk. Nora Šņepste)
 • Anita Kundziņa, 9. b klase - atzinība (sk. Dace Kiuleniece)
 • Ingrīda Daukšte, 9. c klase - atzinība (sk. Dace Kiuleniece)

 


 8. februārī notika rajona matemātikas olimpiāde 9. klasēm. Godalgotās vietas ieguva:

 • Ieva Ivanāne, 9. d klase - 3. vieta (sk. O. Saleniece)
 • Anita Kundziņa, 9. b klase - atzinība (sk. I. Buka)

 


28. janvārī norisinājās rajona latviešu valodas un literatūras olimpiāde. Tajā piedalījās 8. un 9. klašu skolēni. Mūsu skolai tā bija ļoti veiksmīga. Laureātu godā iekļuva 9 mūsējie. Tie ir:
8. klasēs:

 • Raivis Pastars, 8. b klase - 2. vieta (sk. Irēna Barone);
 • Laine Ivanāne, 8. c klase - atzinība (sk. Žanete Beča);
 • Sintija Plivda, 8. b klase - atzinība (sk. Irēna Barone);
 • Zane Zepa, 8. b klase - atzinība (sk. Irēna Barone);

9. klasēs:

 • Anna Putāne, 9. c klase - 1. vieta (sk. Žanete Beča);
 • Līva Vanaga, 9. a klase - 2. vieta (sk. Irēna Barone);
 • Anita Kundziņa, 9. b klase - 3. vieta (sk. Anda Anspaka);
 • Ingrīda Daukšte 9. c klase - atzinība (sk. Žanete Beča);
 • Santa Ivdre 9. a klase - atzinība (sk. Irēna Barone);

 


25. janvārī notika rajona fizikas olimpiāde. No mūsu skolas skolēniem olimpiādē godalgotās vietas ieguva:

 

 • Anita Kundziņa, 9. b klase - 1. vieta;
 • Artūrs Liepiņš, 9. c klase - 3. vieta;
 • Agnija Vaivode, 9. e klase - atzinība.

Anita Kundziņa pārstāvēs Preiļu rajonu arī valsts fizikas olimpiādē. Par savu audzēkņu panākumiem var priecāties arī skolotājs Pēteris Skutelis, kurš laureātiem sniedza savas fizikas zināšanas.

 


16. janvārī notika rajona olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās. Savas zināšanas un prasmes rādīja gan meitenes, gan zēni. No mūsu skolas godalgotās vietas ieguva sekojoši 9. klašu audzēkņi:

 • Agnija Vaivode, 9. e klase - 2. vieta;
 • Anita Kundziņa, 9. b klase - atzinība.

Abas meitenes sagatavoja skolotāja Inga Reine. A. Vaivode savas zināšanas un prasmes liks lietā arī valsts olimpiādē.

Starp zēniem godalgotās vietas ieguva:

 • Juris Logins, 9. d klase - 2. vieta;
 • Edvīns Fjodorovs, 9. b klase - atzinība;
 • Edgars Vanags, 9. c klase - atzinība.

Zēnus olimpiādei gatavoja skolotājs Uldis Čerpakovskis. Valsts olimpiādē piedalīsies J. Logins un E. Fjodorovs.