Apsveicam!

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju rīkoja 12. starptautisko Vizuālās mākslas konkursu „Es dzīvoju pie jūras”. Šajā konkursā piedalījās vairāki Preiļu 1. pamatskolas skolēni.

Diplomu par iegūto 1. vietu 12. starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras” saņēma Ieva Poplavska /3.c klase, viz. mākslas skolotāja Astrīda Čerpakovska/. Apsveicam!

Dir. vietn. audz. darbā Ilze Broka