Skolas kora jubileja.

   21. martā, skolas pēdējā mācību dienā, pirms pavasara brīvdienām, notika atjaunotā Preiļu 1. pamatskolas 5. - 9.klašu meiteņu kora 5 gadu jubilejas koncerts. Skaistā video filmiņā tika apkopota visa kora vēsture pamatskolas pastāvēšanas laikā, kā arī atskats uz jau paveikto šajos pēdējos piecos gados. Tika sumināti un godināti arī bijušie koru vadītāji – Ilze Rožinska, Laima Sondore, Oļegs Koļesņičenko, pašlaik kori vada Daiga Koļesņičenko un Intars Mežinieks. Šo dažu gadu laikā skolas koris ir ieguvis tuvus un mīļus draugus – Rīgas 40. un 47. vidusskolas, kas bija ieradušās sveikt kolektīvu. Korim ir draugi arī šeit pat Aglonā – grupa „Migla”, kas ar savu „dzīvā” sastāva skanējumu priecēja klausītājus un viesus, un ļāva vienoties kopīgā sadziedāšanā. Kora dzimšanas diena noslēdzās ar Preiļu 1. pamatskolas sarūpētu cienastu un svētku kliņģeri. Pateicoties šim jaukajam pasākumam koris ir ticis pie sava vārda – „Preilene”.
Mūzikas skolotāja Daiga Koļesņičenko.