Atvērto durvju dienas

    Laikā no 14. līdz 18. janvārim Preiļu 1. pamatskolā tika rīkotas Atvērto durvju dienas, kurās vecāki varēja doties uz skolu, apmeklēt mācību priekšmetu stundas, tikties ar skolas vadību, klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem. Pēc mūsu domām galvenais mērķis vecāku nedēļai bija veidot sadarbības saikni Bērns – Skola – Vecāki.
    Jāatzīst, ka vienmēr skola vēlētos redzēt vairāk vecāku šajās vecāku dienās, jo tās pamatā ir domātas tieši viņiem, lai nedēļas garumā atlicinātu kādu brīdi skolas apmeklējumam, bet, ja nu tomēr nav sanācis, tad nav jāgaida, bet jādodas uz skolu uzreiz, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu problēmu vai noskaidrotu notikušo. Vecāku nedēļas ietvaros Preiļu 1. pamatskolu apmeklēja 37 vecāki, tika apmeklētas 52 mācību stundas pie 26 skolas pedagogiem. Tāpat bija daudz vecāku, kuri nepiedalījās mācību stundās, bet konsultējās ar savu bērnu priekšmetu skolotājiem, uzdodot jautājumus par skolas vidi, mācību priekšmetu izpratni, mājas darbu apjomu un vēl daudz dažādus jautājumus. Paldies vecākiem, kuri rada iespēju apmeklēt atvērto durvju dienas Preiļu 1. pamatskolā.

Preiļu 1. pamatskolas direktora
vietnieks izglītības jomā Anna Dzidra Bernāne