Projektu nedēļas aktivitātes.

    2012./2013. m. g. visām Preiļu 1. pamatskolas klasēm tika piedāvāts iekļauties projektā „Aktīvs un vesels”, kura ietvaros 1. – 9. klašu skolēni savu darbu veltīja veselīga dzīvesveida apzināšanai un popularizēšanai. Projekts piecu dienu garumā notika visa mācību gada ietvaros, jo projektu nedēļas organizēšana ir viena no mācību darba organizācijas formām, kura veido radošas darbības pieredzi.
    Projekta pirmajā un trešajā dienā skolēni strādāja patstāvīgi pie iepriekš piedāvātām tēmām – vāca informāciju, materiālus, apkopoja iegūto un noformēja savus darbus, lai varētu tos veiksmīgi prezentēt.
Otrā projekta „Olimpiskā diena” sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kur klases ņēma dalību sporta kluba „Cerība ” stadionā.
    Ceturtajā projekta dienā visām klasēm notika informatīva nodarbība “Pirmās palīdzības sniegšana”, ko vadīja Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas  izpilddirektore.
    Visa mācību gada garumā skolēni tika izglītoti par veselīgu uzturu, tika izglītoti skolēni par svaigu augļu un dārzeņu labvēlīgo ietekmi uz veselību, atbalsta programma „Skolas auglis” veicināja augļu un dārzeņu patēriņu skolēnu vidū kā pareiza un veselīga uztura tradīciju. Skolā notika arī „Spēka diena”, kur ne tikai noskaidroti fiziski spēcīgākie skolēni, bet visas klases varēja piedalīties sporta aktivitātē.
    Projekta noslēgumā katra klase bija sagatavojusi projekta “Aktīvs un vesels” kopsavilkumu, atziņas, secinājumus, ko varēja attēlot plakāta veidā, zīmējumā, kolāžā, fotoreportāžā un prezentēja savus darbus. Liekot lietā izdomu, fantāziju, atraktivitāti komandas sniedza savus iestudētos vingrojumu kompleksus. Vingroja gan atsevišķas klases, gan vingrot pienācās visā zālē skatītājiem.
   Projekta darbs labvēlīgi veicinājis iepazīšanās ar jauniem, interesantiem cilvēkiem, skolēnu ģimeņu iesaistīšanos aktīva dzīvesveida popularizēšanā, skolēnu sociālo prasmju veidošanos, devis iespēju enerģiju izlādēt pozitīvā veidā.
Dir. vietn. izgl. jomā A. Dz. Bernāne