„Tavs darbs nes augļus!”

   Mācību gada noslēgums ir interesants visādā ziņā. Citi to uztver ar atvieglojumu, ka nebūs jāstiepj smagā skolas soma, ilgāk varēs pagulēt no rītiem, nebūs jāpilda apnicīgie mājas darbi utt., varēs nedarīt arī neko, vienkārši baudīt beidzot sengaidītās vasaras brīvdienas. Citi steidz izdarīt nepadarītos darbus. Citi ir mierīgi un nosvērti, jo sistemātiski un mērķtiecīgi veikuši savus pienākumus, spodrinājuši un kaldinājuši savus panākumus un liekam uztraukumam nav pamata.
    30. maijā Preiļu 1. pamatskolas sarīkojumu zālē notika 5.-9. klašu olimpiāžu uzvarētāju, sportistu, skolēnu pašpārvaldes aktīvistu, skolotāju un vecāku apbalvošana. Vecā skolas zvana skaņas pasākuma laikā bija kā uzmundrinājums un atgādinājums ieklausīties, atcerēties, rezumēt un sajust gandarījumu par mācību gada laikā paveikto mācībās, sportā, interešu izglītībā un audzināšanas darbā. Pasākuma norisi šoreiz kuplināja Preiļu Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu iespaidīgie muzikālie priekšnesumi.
      Paldies visiem Preiļu 1. pamatskolas skolēniem un vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem par veiksmīgu, pozitīvām emocijām piepildītu, savstarpēji rosinošu un rezultatīvu sadarbību! Lai labas domas piesaista labus darbus arī turpmāk!
Digna Prodniece