Diagnosticējošais darbs ceļu satiksmes noteikumos.

    30. janvārī 4. klašu skolēni veica ISEC organizēto diagnosticējošo darbu par ceļu satiksmes noteikumiem 4. klasei ar mērķi - noskaidrot skolēnu ceļu satiksmes drošības noteikumu zināšanu un ievērošanas līmeni.  Pārbaudes darbā bija 40 uzdevumi un 12 aptaujas jautājumi. Katrs skolēns maksimāli varēja savākts 40 punktus. Mūsu bērnu vidējais punktu skaits ir 30. Secinājums: darbs ir izpildīts optimāli labi.