Likteņdārza stāsti

      Pie Kokneses top Latvijas Likteņdārzs, kā piemiņas vieta represētajiem un izsūtītajiem Latvijas cilvēkiem totalitāro režīmu laikā 20. gs. Šogad „Kokneses fonds” izsludināja sociālo projektu ”Likteņdārza stāsti” ar mērķi vākt un apkopot savā arhīvā to cilvēku atmiņas, kas dzīvojuši un cietuši šajos režīmos. Preiļu 1. pamatskolas 9. a klases skolēns Ervīns Didriksons apkopoja mūsu skolas pensionētās skolotājas Veras Kuzminas atmiņas. Tikšanos un atmiņu stāstījuma laikā tapa spilgts un pārdzīvojumiem bagāts stāsts par notikumiem viņas dzīvē 1930. g. beigās un 1940. gados, kas tika papildināts arī ar fotogrāfijām. Izmantojot konkrētu cilvēku personiskās atmiņas, vēstures notikumi skolēniem kļūst tuvāki un saprotamāki. Liels paldies par atsaucību un sirsnību Verai Kuzminai un viņas meitai skolotājai Olgai Anspokai. Mūsu skola saņēma pateicību par ieguldījumu Likteņdārza tapšanā no „Kokneses fonda” padomes , bet Ervīns Didriksons ieguva sertifikātu par ieguldījumu un atbalstu, un Likteņdārza bruģakmens ceļā tiks iebruģēts akmens ar viņa vārdu par apliecinājumu atbalstam dārza īstenošanā.
D. Kiuleniece