Šī vairs nebūs lauzto siržu diena...

    21. februārī notika 9. e klases organizēts pasākums „Šī vairs nebūs lauzto siržu diena”. Pasākums sākās ar krāšņu 9. e klases un Helmūta Vucāna (8.c) teatrālu uzvedumu, kuru papildināja 8.c, 9.a, 9.b, 9.c klašu priekšnesumi. Pasākuma turpinājumā notika diskotēka, kurā spēlēja Ervīns Mainulis un Artūrs Pastars, dziedāja Rihards Vilcāns. Pasākumu organizēja Agnija Vaivode, Mārtiņš Veigulis, Katrīna Urtāne, Patrīcija Bindare, Valērija Maļuhina, Santa Kluša, Helmūts Vucāns.
Īpašs paldies par atsaucību, sadarbību un ieinteresētību vecākiem: Irēnai un Aigaram Vaivodiem, Ainai Kravalei, Innai Klušai, Sandoram Bindaram, Kristīnei Vucānei, Skaidrītei Mukānei!

 

/pasākuma organizatori/