6. -10. februāris - Drošāka interneta nedēļa.

 

Drošāka interneta diena 2017. pasākumi

Preiļu 1.pamatskolā

(no 6. – 10. februārim)

 

Jau 14.gadu pēc kārtas 2017.gada 7.februārī tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID), kuras sauklis "Kopā par labāku internetu!", aicinot ikvienu būt pozitīvam internetā un veidot labāku interneta vidi.

Mērķis.

Aicināt skolēnus iepazīties, izvērtēt, analizēt un risināt dažādas situācijas, apzināt galvenos riskus un apdraudējumus virtuālajā vidē.

*      1. – 4. klasēm zīmējumu konkurss “Internets draugs vai nedraugs”

Ø Zīmējumu var veidot jebkurā tehnikā uz A4 formāta lapas.

Ø Zīmējumam otrā pusē jānorāda vārds, uzvārds, klase.

Ø Zīmējumus iesniegt līdz 6. februārim skolot. V. Kondratjevai

Ø Tiks veidota labāko zīmējumu izstāde.

*      3. klasēm sadarbībā ar PGB Bērnu literatūras nodaļu tiks organizētā alternatīvā mācību stunda par drošību internetā

(atb. skolot. V. Kondratjeva)

 

*      5. – 7. klasēm alternatīvā mācību stunda “Internets draugs vai nedraugs”                                                          

(atb. skolot. P. Bernāns)

 

*      8. – 9. alternatīvā mācību stunda “Saskarsme e vidē”

(atb. L. Tumašova)

 

Piezīme: Pasākumu laiks un norises vieta tiks precizēta.