Darbnīca “Fizika uz skatuves” Latvijas fizikas skolotāju konferencē.

     Latvijas Fizikas skolotāju asociācija katru gadu rīko jaunumu  un pieredzes apmaiņas konferenci. Tā ir lieliska tradīcija oktobrī satikties ar kolēģiem un domubiedriem no visām Latvijas skolām un  pārrunāt visiem kopīgos jautājumus, kas attiecas uz fizikas mācīšanu.
         Šogad konference pulcēja vairāk kā 130 fizikas skolotājus un tā notika Daugavpils Universitātē. LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra izpilddirektors Uldis Dzērve visus klātesošos iepazīstināja ar aktualitātēm dabaszinātnēs ESF projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā".  VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākais referents Austris Cābelis sniedza pārskatu par fizikas pārbaudes darbiem. LU asociētais profesors Vjačeslavs Kaščejevs aizrāva ar savu lekciju “Fizika Latvijā: kur esam pasaulē?”  Portāla “Fizmix” pārstāvis Raitis Streičs  informēja par jauno mācību materiālu dalīšanās platformu fizikas skolotājiem.
    Pirmoreiz uz konferenci bija uzaicināti arī ciemiņi no kaimiņvalstīm Lietuvas un Igaunijas. Lietuvas Fizikas skolotāju asociācijas vadītāja pastāstīja  par fizikas mācīšanās aktualitātēm Lietuvā. Savukārt Igaunijas pārstāvis iepazīstināja ar  izaicinājumiem  un pārmaiņām izglītības sistēmā Igaunijā. Atziņa,  noklausoties ciemiņus bija, ka visiem problēmas un izaicinājumi ir līdzīgi.
   Dienas otrajā pusē ritēja darbs darbnīcās jeb pieredzes apmaiņa.
     Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas vadītāja darbnīcu „Fizika uz skatuves jeb dažas ainas no Zinātnes teātra” vadīt bija aicinājusi Preiļu 1. pamatskolas fizikas skolotāju. Laila Vibornā dalījās pieredzē par jaunas metodes- “zinātnes teātris” pielietojumu mācot fiziku.
    Jau trešo gadu skolā darbojas Zinātnes teātris, kur vecāko klašu skolēni sagatavo un rāda izrādes ar fizikas eksperimentiem jaunāko klašu skolēniem. Vienu no izrādēm var vērot:


     Pedagogs tā ir radoša profesija- reizē aktieris un režisors. Vajag tikai atraisīt bērnā dusošo radošumu un viss notiks. Kad skolēni ir atvērušies, tad idejas lido, un top kopdarbs. Ir skolēni,  kas labprāt vēlas darboties, gan spēlējot teātri, gan veicot dažādus fizikas eksperimentus. Tērpus kopīgiem spēkiem dalībnieki meklē un darina paši.
    Zinātnes teātra metode tiek pielietota fizikas stundās, lai palīdzētu visiem skolēniem labāk izprast kādu fizikas tēmu, jo ir skolēni,  kuriem ir grūtības dabaszinātņu priekšmetu apguvē. Piemēram, mācoties par vielām,  skolēni var iztēloties, ka ir  molekulas, kas kustas ātrāk vai lēnāk atbilstoši vielas agregātstāvoklim.
     Darbnīcā fizikas skolotāji,  nu gluži kā skolēni,  ar degsmi un aizrautību iesaistījās zinātnes teātra nodarbībā un novērtēja šo metodi kā reāli pielietojamu arī savā mācību darbā. Kā arī kopīgi nonāca pie atziņas, ka mūsdienās skolotājam ir jābūt kompetentam, elastīgam, radošam, vienmēr gatavam pieņemt jaunus izaicinājumus un apgūt jaunas metodes darbā ar skolēniem.