Mācības uz skatuves Preiļu 1. pamatskolā.

27. martā Starptautiskajā teātra dienā Preiļu 1. pamatskolā notika īpaša stunda “Mācības uz skatuves”, uz kuru ieradās 5.-9. klašu skolēni un skolotāji. Izmantojot drāmas metodi, tika sagatavoti vairāki fragmenti no dažādām mācību jomām.
 Pasākuma mērķis bija attīstīt skolēnu izziņas un radošo aktivitāti, pilnveidot prasmes uzstāties.
 Mācībās uz skatuves šoreiz piedalījās skolēni no 5.b, 7.c, 9.b un latviešu valodas,  literatūras skolotāja Irēna Barone, 6.a un latviešu valodas,  literatūras skolotāja Anda Anspaka,7.b, 9.b un vācu valodas skolotāja Mārīte Šķestere, 8.a un matemātikas skolotāja Anna Dzidra Bernāne.
 Ar lielu interesi noskatījāmies sagatavotās uzstāšanās, un paši skolēni atzina, ka iesāktā tradīcija būtu jāturpina!

Digna Prodniece