Preiļu 1.pamatskola –“ eTwinning skola”

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls šogad ir izveidojis jaunu  nosaukumu “eTwinning Skola” ar to izsakot atzinību par iesaistīšanos un aizrautīgu darbu ne tikai dažiem eTwinning dalībniekiem – projektu īstenotājiem, bet visai skolas skolotāju, skolēnu un vadības komandai.

Pirmajā iniciatīvas gadā šādu statusu pēc rūpīgas atlases saņēma 24 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes un starp tām arī Preiļu 1. pamatskola.

Uzsākot jauno mācību gadu, plāksne ar “eTwinning Skolas” nosaukumu tika pasniegta skolas direktorei Norai Šņepstei, lai to  piestiprinātu pie skolas sienas. Pasniegt šo plāksni uz Zinību dienas līniju bija ieradusies Latvijas eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta pārstāve Ingūna Lipska.

Lai kļūtu par “eTwinning Skolu”, vērtēja skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos - eDrošība, digitālās pratības veicināšanā-digitālā prakse,  kā arī pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās - personāla nepārtrauktas profesionālas pilnveides veicināšana un skolotāju sadarbību - inovatīva un radoša pedagoģija. Skolām statuss tiek piešķirts uz 2 gadiem.   

    Preiļu 1.pamatskolas skolotāji un skolēni ir gandarīti un lepni par savas skolas panākumiem, saņemot godpilno “eTwinning Skolas” nosaukumu. Īpaša pateicība skolas  direktorei Norai Šņepstei par atbalstu eTwinning projektu realizācijā, sekmējot projekta metodes izmantošanu, inovatīvā un jēgpilnā mācību procesā.

  Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un vadības komandai par ieguldīto darbu ceļā uz “eTwinning Skolu”!

 

Preiļu 1.pamatskolas fizikas skolotāja un

eTwinning projektu īstenotāja

Laila Vibornā