Mazo dejotāju festivāls “Dzigucs 2018”

28. oktobrī Mazo dejotāju festivāls “Dzigucs 2018” Rēzeknē kopā pulcēja pašus mazākos dejotājus.
Koncertā piedalījās Rēzeknes bērnu deju kolektīvs “Dziguči” (vad. Gunta Sidorova), Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīvs “Balvu vilciņš” (vad. Zane Meiere), Gulbenes Kultūras centra bērnu deju kolektīvs “Knausīši” (vad. Zane Meiere), Preiļu 1. pamatskolas 2. klašu deju kopa “Dancari” (vad. Ilze Broka), Jēkabpils bērnu TDK Pastalnieki (vad. Aija Rūliete), Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas ”Ave Sol’’ Bērnu deju ansamblis "Teiksmiņa" (vad. Inga Pulmane), Rēzeknes sākumskolas meiteņu vokālais ansamblis “Noskaņa” (vad. Svetlana Bilinska)
Paldies pasākuma rīkotājiem par ļoti jauko un sirsnīgo pasāķumu!

Neliels ieskats pasākuma norisē: