Labestības stunda

Šī gada, 3. decembrī, 5 stundas laikā 3 b. un 6 b. klases skolēniem notika pasākums par godu Adventei. Pasākuma laikā skolēniem tika dota iespēja noskatīties īsu videofragmentu- “Adventes laiks”, ka tas ir piedošanas laiks, dziļu pārdomu, klusuma laiks, garīgās tuvības, tīrības laiks, dvēseļu gaismas spožuma laiks. Pēc šī videofragmenta skolēni tika aicināti sastāties aplī un viens otram novēlējot siltus, mīļus novēlējumus. Šis videofragments aicināja skolēnus adventes laikā tuvāko skaut, kā arī iedegt sveci svētdienas rītā. Turpinājumā, 3 b. un 6. b klases skolēni bija sagatavojuši dzeju, ar ko uzstājās klases priekšā, kā arī tika nodziedāta dziesma “Pī dīveņa gari goldi”. Pasākuma beigās skolēni cienājās ar piparkūkām un skolotājas Irēna, Anita un Mārīte skolēniem pateica mīļus vārdus. Šis pasākums bija emocijām pilns ar labestīgiem vārdiem un jauko atmosfēru. Novēlu ikvienam Adventes laikā pateikt mīļu vārdu vai piedot tiem, kas nodarījuši pāri.

Santa Jonāne  
DU Izglītības un vadības fakultātes 3. kursa studente - praktikante