"Drošāka interneta diena 2020" Preiļu 1. pamatskolā

  

Jau tradicionāli februārī skolā notiek dažādi pasākumi, kas saistīti ar "Drošāka interneta diena" norisēm.
    Arī šogad Preiļu 1. pamatskolā sadarbībā ar Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu notika alternatīvās mācību stundas  3. klašu un 5. klašu skolēniem pa tēmu "Sargā sevi internetā".  Nodarbību mērķis bija  sekmēt skolēnu informētību par datordrošības aktualitātēm, izplatītākajiem draudiem un to novēršanas iespējām. Ar skolēniem tika pārrunāts, kā mainījusies pasaule, kopš tehnoloģijas un internets ir plaši ienācis ikdienas dzīvē, un vai esam gatavi tik straujai tehnoloģiju attīstībai.
Radošo aktivitāšu uzdevumi bija aizraujošā veidā aktualizēt drošības internetā un medijpratības tēmas, vienlaikus stiprinot sadarbības, komunikācijas un argumentēšanas prasmes, kā arī mācīt skolēniem teorētiskās zināšanas saistīt ar savu pieredzi. Pateicoties  izglītojošajām nodarbībām, skolēni varēja apgūt svarīgas prasmes:

  •  zināt, ko drīkst un nedrīkst teikt citiem;
  •  lūgt padomu un palīdzību pieaugušajam, kad tas vajadzīgs;
  • domāt, pirms noticēt internetā atrodamajai informācijai;
  • būt pieklājīgam;
  • lietot internetu gudri.

Pateicamies par sadarbību Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekārei Inai Rusiņai!


Informāciju sagatavoja Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece A. Dz. Bernāne