Laižam mežā!

Jau par tradīciju kļuvušas uzņēmuma Latvijas valsts mežu organizētās ekspedīcijas mežā - šādā veidā arī šogad Preiļu 1. pamatskolas 6. klašu skolēniem un dabaszinātņu jomas skolotājiem bija lieliska iespēja iepazīt Kalupes mežu profesionāļu vadībā - iemācīties noteikt koku vecumu un augstumu. Izmēģināt skaitīt kokus un būvēt Leonardo da Vinči tiltu bez naglām. Iepazīt meža zinātni, mācīties kā jākopj jaunaudzes un kā retina mežu. Varēja atklāt koksnes produktus, noteikt koka vecumu un atpūsties dabā. Katram skolēnam bija darba burtnīca, kura darbojās gan kā izzinošs materiāls, gan kā vieta atbilžu pierakstīšanai.

PALDIES LVM komandai par piepildītu un aktīvu dienu ārpus ierastās skolas vides, kurā skolēni krāja zināšanas un guva praktisko pieredzi, strādājot komandās!

Preiļu 1. pamatskolas skolotāja Ieva Babre