Eiropas valodu diena Preiļu 1. pamatskolā

Būtiskākais uzsvars pilnveidotajā mācību saturā ir saskatīt valodu savstarpējo saikni. Saskatot līdzīgo un atšķirīgo valodu starpā, veiksmīgāk attīstās skolēnu prasmes.
Pirmdien mūsu jaunāko klašu skolēniem bija iespēja mācīties sasveicināties, skaitīt un dziedāt līdzi angļu, krievu un vācu valodās.
Savukārt vecāko klašu skolēni lika Latvijas, Lielbritānijas un Vācijas puzles, lietderīgi izmantojot mobilos telefonus.