Projektu darbi "Preiļiem - 80"

    Ir noslēdzies projektu cikls Preiļu 1. pamatskolā 2007./2008. m. g. Projektu tēmas šogad bija “Preiļiem - 80” un “Mana ģimene Preiļos”, kuru ietvaros 1. –9. klašu skolēni savu darbu veltīja Preiļu pilsētas jubilejai. Projekta darbi piedāvāja dažādas iespējas un darba formas skolēnu zinātniski pētnieciskā, praktiskā un radošā darba iemaņu pilnveidošanā, lai uzlabotu izglītojamo mācīšanās procesa kvalitāti.
    1. – 4. klašu skolēni savus darbus prezentēja savās klasēs. 5 – 9. klašu skolēni savus darbus prezentēja mācību stundu un klases stundu ietvaros, bet labākie darbi tika prezentēti pa klašu grupām konferenču zālē.
    Aktīvi projektu darbu veidotāji bija 5. – 7. klašu skolēni, kuri, savus darbus prezentējot, lika lietā radošo izdomu.
    Darbos netrūka vēsturiskās informācijas, tika apskatītas un pētītas Preiļu ievērojamākas vietas, kā arī veidotas anketas un dažādi testi. Preiļus varēja redzēt bilžu kolāžās. Projektu darbi tika prezentēti gan atsevišķi, gan grupās. Lai interesentiem būtu skatāmāk, tad skolēni savās projektu prezentācijās izmantoja datoru, teātra elementus, stāstījumus un dzeju.
    Ļoti plašam interesētu lokam savus projektu darbus bija snieguši 6.c klases skolēni, 7. d klases skolēni, 7.b kl. ("A. Vējāns Preiļos") 5.c kl. ("Seno Preiļu atrašanās vieta"). Tāpat interesanti bija 5.a kl., 6.b kl., 7.c skolēnu darbi.
    8. - 9. klašu grupā ar saviem projektiem piedalījās 8.a kl., 8.b kl., 8.c kl., 9.b kl. un 9.c klases skolēni. Šeit var atzīmēt Ingas Zalānes projektu par savu ģimeni Preiļos, Vitas Skrindas un Aijas Kivlenieces pašsacerētos dzejoļus par Preiļiem, un Matīsa Babra projekta darbu, kura prezentācijas laikā skolēni varēja piedalīties konkursā pārbaudot zināšanas par pilsētas ielām. Projekta darbos skolēni varēja izvēlēties dažādas darba formas, tāpēc Vanda Sondore piedāvāja Preiļu skatu mākslas darbā.
    Paldies skolēniem, mācību priekšmeta skolotājiem – konsultantiem, klašu audzinātājiem un visiem, kas bija šo pasākumu atbalstītāju rindās!
Labākie darbi būs apskatāmi skolas bibliotēkā. Bildes no projektu prezentāciju pasākumiem varat apskatīt bilžu galerijā.