Eiropas diena skolā

     VA „Eiropas Savienības informācijas aģentūra” (ESIA) sadarbībā ar nozaru ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem, bija iecerējusi atzīmēt Eiropas dienu - 9.maiju, aicinot valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus, Saeimas deputātus, Eiropas Parlamenta deputātus un darbiniekus, Eiropas Komisijas un citu Eiropas Savienības (ES) institūciju darbiniekus un pārstāvjus no Latvijas piedalīties akcijā „Uz savu skolu!”. Akcija paredzēta, lai atgrieztos savās skolās un pastāstītu par savu darbu, kas saistīts ar Latvijas dalību ES. Akcija bija iecerēta, lai veicinātu skolēnu zināšanas par Latvijas dalību lēmumu pieņemšanā ES, un par 9. maiju - Eiropas dienu, datumu, kas ir kļuvis par Eiropas simbolu.

    Ideju, ka dažādu institūciju darbinieki dodas uz savām skolām, uzsāka Vācija, tai esot ES prezidējošai valstij. Vācija aicināja savus pilsoņus, kuri strādā ES institūcijās, doties uz savām skolām, lai iepazīstinātu jauniešus ar darbu ES iestādēs un Eiropas Savienību. Akcijā piedalījās vairāk nekā 450 darbinieki. Akciju vēlāk ļoti pozitīvi vērtēja gan paši darbinieki, gan Vācijas skolas. Līdzīgu projektu realizēja Portugāle, kuras laikā arī Eiropas Komisijas priekšsēdētājs devās uz savu skolu Lisabonā, un Slovēnijā. Šogad Francija, Nīderlande un Latvija plānoja akcijas savās valstīs.

    Latvijā akcijas „Uz savu skolu!” laikā minētie skolu absolventi tika aicināti sazināties ar savu skolu un vienoties par iespēju 9.maijā apmeklēt skolu. Formāts varēja būt daudzveidīgs – lekcija, diskusija, tikšanās vai Eiropas dienai veltīts pasākums.
    Preiļu 1. pamatskolu šīs akcijas ietvaros apmeklēja 2 ciemiņi novadot nodarbības 9. klašu skolēniem un skolotājiem:
    6. maijā – 9. Saeimas deputāts, Preiļu 1. vidusskolas 1979. gada absolvents, bijušais Preiļu Valsts Ģimnāzijas direktors un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis, kurš Preiļu 1. pamatskolas 9. klašu skolēnus iepazīstināja ar Latvijas ārpolitikas jautājumiem un sadarbības iespējām , dzīvojot Eiropas Savienībā.
    10. maijā -  Akadēmisko programmu aģentūras direktors, preiļu 1. vidusskolas 1959. gada absolvents  Alberts Prikulis. Akadēmisko programmu aģentūra ir valsts aģentūra, kuras uzdevums ir sekmēt ES izglītības programmu, kā arī citu starptautisku izglītības pasākumu izpildi Latvijā. Uz tikšanos tika aicināti gan Preiļu 1. pamatskolas, gan Preiļu Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji, kuri ieguva noderīgu informāciju gan par ES vēsturi un  darbības principiem, gan par iespējām mācīties ES un piesaistīt ES fondu līdzekļus.