Koncertsarunas ar Ati Ieviņu

5. - 9. klašu skolēniem bija lieliska iespēja mācīties, klausīties, parādīt savas zināšanas un attieksmi pret Latvijas svētku svinēšanu.
15. novembrī mūsu skolā viesojās Atis Ieviņš ar izglītojoši-muzikālu programmu, kurā skolēnus iepazīstināja un atgādināja par Latvijas sasniegumiem zinātnē, sportā, kultūrā, mākslā, par Latvijas vēsturi un folkloru.  Un, protams, klausījāmies pazīstamas latviešu dziesmas Ata Ieviņa izpildījumā. 
Skolēni varēja piedalīties viktorīnā par Latviju.
LATVIJA IR IESPĒJU ZEME! - noslēgumā teica Atis Ieviņš un mēs pievienojamies - jācenšas savas iespējas izmantot!!!

FOTOIeva Babre