Skolēnu sasniegumi mācību darbā

Ir mūsu dzīves tā kā meža ziedi,
Kas nektāru krāj rasas pilnos traukos,
Lai mūsu šūnas pilnas piepildītu
Ar saviem sapņiem un ar savu darbu.
                                            (J. Sirmbārdis)

    2007./2008. mācību gads aizritējis, un jau iezīmējas izglītojamo mācību sasniegumi šajā darba periodā. Skolas kolektīvs ir gandarīts un lepns par skolēniem, kuri ar labiem un izciliem rezultātiem startējuši dažādu līmeņu mācību priekšmetu olimpiādēs un uzrādījuši labas sekmes mācībās. Šajā mācību gadā 1. – 9. klašu skolēni guva labus un izcilus rezultātus rajona dažādu mācību priekšmetu 10 (desmit) olimpiādēs.
    Šogad skola var lepoties ar 4.c klases skolnieci Kristu Šķēpu, kas starptautiskajā matemātikas olimpiādē „Tik vai cik? ” (kurā piedalījās Latvijas un Lietuvas skolēni) ieguva 1. vietu. Valstī skolas vārdu palīdzējuši iznest 4.b klases skolniece Meldra Trūpa, iegūstot atklātajā matemātikas konkursā 2. vietu, un Vladislavs Jevdokimovs, izcīnot 2. vietu vizuālās mākslas olimpiādē.
    Novada mērogā savas zināšanas latviešu valodā ir apliecinājušas 9.c un 9.a klases skolnieces: Anna Putāne (2. vieta) un Līva Vanaga (atzinība). Angļu valodā 3. vieta ir 9.b klases skolniecei Anitai Kundziņai. Atklātajā matemātikas olimpiādē 4.c kl. audzēknēm Oļesjai Medvedevai  - 3. vieta, Kristīnei  Timofejevai – atzinība,  4. b klases skolniecei Jacintai Vilcānei  - 3. vieta. 7. klašu grupā atklātajā novada olimpiādē latviešu valodā labus rezultātus uzrādīja 7.c klases skolniece Rasma Svikle – 2. vieta un 7.a klases skolniece Lelde Zīmele – atzinība.
     Kopumā 83 skolēni no mūsu skolas ir nesuši skolas vārdu ārpus tās robežām. 9.b klases skolniece Anita Kundziņa ir ieguvusi godalgotās vietas sešu mācību priekšmetu olimpiādēs, piedaloties gan rajona, gan novada olimpiādēs. 9.e kl. audzēkne Agnija Vaivode godalgotās vietas guvusi trīs mācību priekšmetu olimpiādēs.
     1. vietas skolas kontā ir 13, 2. vietas - 18, 3. vietas – 23, atzinības – 25. Rezultatīvākos olimpiāžu dalībniekus un to pedagogus sumināja Preiļu rajona Izglītības pārvalde,  Preiļu novada dome un skola.
    Jau otro gadu skolā tiek veidota reitinga tabula, kurā atspoguļojas 5. – 9. klašu skolēnu zināšanu sasniegumi pēc vidējās atzīmes. Šajā sarakstā tiek iekļauti skolēni, kuriem vidējā atzīme ir „ 7 ” un augstāka. Mācību gadu beidzot, no pamatskolas skolēniem reitinga tabulā ir 139 skolēni. Arī šajā mācību gadā ar visaugstāko vidējo atzīmi „ 9,5 ” varēja lepoties 7.a klases skolniece Lelde Zīmele, ar vidējo atzīmi „ 8,9 ” – 6.a kl. skolniece Lauma Vibornā un 6.c kl. skolniece Jūlija Starovoitova. Šīs skolnieces sveikt ar sarūpētajām dāvanām bija ieradušies Hansabankas un SEB bankas pārstāvji.
    1. – 8. klašu skolēni jau devušies baudīt vasaras brīvdienas, bet 9. klašu skolēni cītīgi kārto valsts pārbaudes darbus un eksāmenus. Vēlam veiksmi un izdošanos!
    Pateicamies skolēnu vecākiem, kas bijuši šajā mācību gadā mūsu atbalstītāji un sabiedrotie.
     „...neviena upe nav liela un bagāta pati no sevis, bet gan tādēļ, ka tā uzņem un nes tālāk tik daudz pieteku, kas to dara bagātu. (F. Nīče)
   
Siltu, saulainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Preiļu 1. pamatskolas direktora vietn. izgl. jomā A. Dz. Bernāne