Tikšanās ar 6.kl. skolēnu vecākiem

13. februārī 6. klašu skolēnu vecākus aicinājām uz sarunu - "Skola un ģimene kā resurss skolēnu izaugsmes veicināšanai”.
Vecāki varēja iepazīties ar vidi, kurā bērni mācās,  jautāt un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Nelielā ekskursijā vecāki iepazina bibliotēku, skolas muzeju, tehnoloģiju kabinetu, matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetus.
Bija iespēja brīvā atmosfērā tikties ar - direktori Noru Šņepsti, bibliotēkas vadītāju Lolitu Svaļbi, dir.vietn. Dignu Prodnieci, Mairitu Grišuli, Lailu Viborno, Ievu Babri. Vecāki varēja iepazīt kabinetu aprīkojumu un iemēģināt roku nelielu praktisku darbu veikšanā.
Paldies vecākiem par ieinteresētību un atsaucību.
Paldies skolotājiem par sarunām.
FOTO

Ieva Babre