Demonstrējumi ķīmijā LU profesora Jāņa Švirksta un studentu izpildījumā.

   16. oktobrī 9. klašu skolēniem, kuriem interesē ķīmija, bija iespēja vērot un vērtēt ļoti dažādus un aizraujošus ķīmiskos eksperimentus. Šāds pasākums Preiļu 1. pamatskolā notiek otro reizi. Skolēni izrādīja patiesu interesi par notiekošo.
   90 minūtes aizskrēja nemanot, jo bija iespēja ne tikai skatīties, bet arī piedalīties eksperimentu tapšanā un piedalīties mini konkursos par vielām, kuru noslēgumā skolēni – uzvarētāji saņēma balviņas no LU ķīmijas fakultātes profesora Jāņa Švirksta rokām. Cerams, ka šāds pasākums pamudinās skolēnus izvēlēties mācīties dabaszinātnes. Un savu tālāko dzīvi kāds no skolēniem saistīs tieši ar ķīmiju, kas pašreiz ir ļoti pieprasīta specialitāte darba tirgū.
   Pēc saturīgi pavadītā laika šajā pasākumā daži skolēni labprāt dalījās savos iespaidos:
- Visspilgtāk palika atmiņā kristāli, kā dega sērs un stāstījums.
- Eksperimenti bija interesanti un dažādi, iepatikās teiciens „ Ķīmiķi nemirst, ķīmiķi – sprāgst!”
- Visvairāk patika eksperiments ar 2 santīmu monētu.
- Visi eksperimenti bija interesanti: dažus es zināju un varēju uzminēt, kas notiks tālāk un kāpēc, taču daži mani vienkārši fascinēja – piem. – kristālu audzēšana.
- Ļoti patika – bija daudz dažādu un interesantu eksperimentu.
- Man visi eksperimenti patika, bet nepatika smaka, kas radās eksperimentu rezultātā. Gribētu vēl redzēt šādus un citus eksperimentus.
- Man patika kā izaudzēja „čūsku”
- Patika just līdzi brīvprātīgajiem, kas salēja šķīdumus un rezultātā mainījās krāsa. Smieklīgs bija joks par „Preiļu zilo”
- Patika visi eksperimenti, kas tika izraisīti ar sērkociņu un sērskābes palīdzību.
- Ļoti patika profesora stāstījums par dažādām vielām, kuras mainīja krāsu atšķirīgā laikā. Varēja parādīt eksperimentu, kuru var veikt mājas apstākļos.
- Patika, ka varēja piedalīties konkursos un nopelnīt par to balviņas.
 Nobeigumā gribu teikt lielu paldies par atsaucību profesoram Jānim Švirkstam un studentēm Lienei (Nautrēni) un Viktorijai (Ventspils) par lieliski pavadīto laiku, vērojot un piedaloties eksperimentos ar vielām.
                                                 Ieva Babre