„Apģērbs laikmetu griežos”

   Iet gadi, mainās mode. Ko kādreiz nēsāja mūsu vecvecāki un vecāki? Kā ir mainījusies apģērba kultūra gadu desmitos? Uz šiem jautājumiem atbildes mēģināja sniegt 8. klašu skolēni tematiskajā stundā „Apģērbs laikmetu griežos”.
  Meklējot materiālus internetā, iztaujājot savus vecvecākus un vecākus, skolēni 12. novembrī modes skatē rādīja apģērbu un tā aksesuārus, ko cilvēki nēsāja 60., 70., 80. gados, savus komentārus viņi sniedza angļu un vācu valodā.
  Interesanti bija vērot arī apgērbu, kādā varētu staigāt cilvēki vēl pēc daudziem gadu desmitiem.Šī stunda parādīja skolēnu zināšanas svešvalodā par tēmu „Apģērbs”, skatuviskās dotības, attraktivitāti un erudīciju.
Vācu valodas skolotāja M. Šķestere