Valsts olimpiāžu laureāti

Valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā (7.03.2009.)

3. vieta
Lelde Zīmele 8.a kl. (skolot. I. Barone)