Tematiska nedēļa „Dzejas noslēpumi” 1.- 4. kl.

No 23. - 27. martam skolā notika pasākumi 1.- 4. kl., kas bija veltīti tematiskajai nedēļai „Dzejas noslēpumi”.
     2. un 3. kl. skolēni piedalījās radošajā pēcpusdienā „Dzejojam...”, kurā katra klase skandēja pašsacerētu dzejolīti par savu klasi. Pasākuma gaitā bija jāveic arī daudz un dažādi radoši uzdevumi, kur bija iespējams parādīt savus radošos talantus. Noslēgumā katra klase ieguva kādu no nominācijām- radošākais, dzejiskākais, atraktīvākais.
    Pateicoties skolas bibliotēkas bibliotekārēm Lolitai un Janīnai, notika ļoti jauka tematiska stunda „Dzeja ar pasaku mijas”, kurā 1. kl. skolēni iepazinās ar skolas bibliotēku, veica dažādus interesantus uzdevumiņus, ko vadīja Bibliotēkas pulciņa dalībnieki.
     4. kl. komandas šajā nedēļā pārsteidz ar ļoti interesanti izdomātiem un sagatavotiem ēdieniem, kuriem klāt piemeklēti tika arī dzejoļi. Saldā biezpiena torte, augļu „eži” un meloņu laivas izskatījās garšīgi un interesanti. Noslēguma prezentācijā īpaši izcēlās 4.c klases puišu komanda.
     Nedēļu noslēdzot, muzikālajā jampadracī skolas sarīkojumu zālē katra klase rādīja vienu kāda latviešu dzejnieka darbu – izdziedot, izdejojot vai izspēlējot. Te nu tika likta lietā radošā iztēle tērpu veidošanā un priekšnesumā pasniegšanā. Paldies klašu audzinātājiem un sk. Arvīdam un Oļegam. Un vēl liels paldies sk. Inārai un viņas teātra pulciņa atraktīvajiem jauniešiem, kas savdabīgā veidā bērniem parādīja O. Vācieša dzejoļus.