Konkurss "Lieliskais piecinieks"

   19. marts Preiļu 1. pamatskolā bija īpašs ar to, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma 1.- 4. kl. klašu skolēni un viņu vecāki pulcējās uz konkursu „Lieliskais piecinieks”, kas notika Ģimeņu nedēļas ietvaros.
    Katru klasi konkursā pārstāvēja 2 vecāki un 3 bērni.
    Konkursa iesākumā Preilene un Klauniņš aicināja izdomāt savai komandai nosaukumu, kas sastāv no izlozētā īpašības vārda un kāda Preiļu ielas nosaukuma. Turpinājumā komandām bija jāveic daudz un dažādi uzdevumi – jārisina krustvārdu mīklas, jāatmin frazeoloģismi, jāatpazīst tautasdziesmas, jāpiedalās veiklības uzdevumā ar glāzītēm, pēc attēliem jāatpazīst dažādas lietas un radoši jāprezentē sava komanda. Visus uzdevumus vērtēja kompetenta žūrija – Cepurnieces Olga, Ināra un Inga, kas konkursa beigās komandām piešķīra dažādus titulus.
   Konkursu kuplināja Preiļu novada BJC dziedātāji un dejotāji, skolotājas Dainas Ertes vadībā.
   Paldies visiem par atsaucību un piedalīšanos konkursā „Lieliskais piecinieks”!

Sk. Ilze Broka