Stunda muzejā.

      24. martā mājturības stunda 8. klašu meitenēm izvērtās savādāka un īpašāka. Stundas tēma bija par aušanu un, pateicoties Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam, tā varēja notikt muzeja telpās. Muzeja darbiniece Silvija Ivanovska katru klasi atsevišķi  iepazīstināja ar lielajām stellēm, to uzbūvi, aušanas principu. Uzzinājām, kā stelles dēvēja senatnē dažādās Latvijas vietās. Katrai no meitenēm bija iespēja ieaust lielajā audeklā savu daļu. Ar degsmi un ieinteresētību to darīja 8.b un 8.c klašu meitenes, bet nedrošākas šajā procesā bija 8.a klases skolnieces. Taču gandarījums bija visiem.