Tēvzemes nedēļa Preiļu 1. pamatskolā

Aizritējusi un izskanējusi vēl viena ļoti nozīmīga, patriotiskām noskaņām piepildīta nedēļa – Tēvzemes nedēļa Preiļu 1. pamatskolā. Tās norisi saistījām ar trīs lietām – gaismu, vārdiem, darbiem. Stiprinot un veidojot Tēvzemes nedēļas tradīcijas,
·         iesaistījāmies Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja organizētajos Latgales atbrīvošanas      90. gadadienai veltītās izstādes “Ir Latgale mūsu...”atvēršanas svētkos, kā arī Preiļu KC organizētajā Lāčplēša dienas piemiņas pasākumā un Lāpu gājienā.
·         3. - 9. klašu skolēni piedalījās muzikālā vēstures stundā “Piemini Latviju”, kuru vadīja SIA “M.G. Mūzika” mākslinieki.
·         organizējām akciju “Akmens” un “Mūsu labie darbi skolai, pilsētai, Latvijai”.
·         17. novembra rītā atnākot pie Preiļu 1. pamatskolas, katrs varēja iedegt līdzpaņemto svecīti - lukturīti un nolikt no akmeņiem izveidotajā Latvijas kontūrā, mirkli uzkavēties un padomāt par to, ka mūs vieno Latvijas mīlestība, patriotisms un vēlēšanās darīt labus darbus un sacīt gaišus vārdus Latvijai.
·         1.-4. klašu skolēni piedalījās svinīgā pasākumā, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienas svinībām.
·         5.-6. klašu skolēni iesaistījās CDS MK organizētajā konkursā “Veidosim Latviju”un 8.-9. klašu skolēni konkursā – ceļojumā”Vai Tu pazīsti Latviju un savu skolu”.
·         skolas muzejā varam skatīt vēstures un novadpētniecības pulciņa izveidoto izstādi “Ar senatnes garšu”.
Paldies visiem par atbalstu un sadarbību svētku organizēšanā un norisē!
Digna Prodniece