Preiļu 1. pamatskolas skolēni iepazīst rakstnieka Alekša Rubuļa daiļradi.

    Preiļu 1. pamatskolas 8.a klases skolēni /kl. audz. Anna-Dzidra Bernāne/, sagaidot Latvijas valsts svētkus, rakstīja eseju par Alekša Rubuļa uzrakstīto teiku”Baltā Jaunava”.
     Tā bija dr. Eduarda Upenieka iniciatīva.
     Alekša Rubuļa teika ir saistīta ar Tēvzemes tēmu, tāpēc tās svētku priekšvakarā labi iederējās, lai to vērīgi katrs izlasītu un vedinātu uz pārdomām.
      Kas ir Aleksis Rubulis?
   Aleksis Rubulis (dz. 1922.11.10 Rundānu pagastā), rakstnieks, dzejnieks, vēsturnieks, filologs, literatūras zinātnieks. Studējis Baltijas Universitātē Vācijā, Lojolas Universitātē Čikāgā, Notre Dame U Indiāņa, Madrides, Stanforda, Upsalas, Helsinku, Hamburgas, Getingenas Universitātē. Uzrakstījis virkni grāmatu - romānu „Ar nāvi uz tu”, stāstu un noveļu krājumu „Via tua”, alegorijas „Katram savs”, dzejoļu krājumus „Uz Latgali”, „Testaments” un citus, sakārtojis vairākas antoloģijas un rakstu krājumus. Rēzeknē iznācis lirikas krājums „Atziņas” (1994), leģendas „Trīs zvaigznes” (1995). Lasījis lekcijas vācu un krievu valodā un literatūrā, par dažādu tautu eposiem vairākās pasaules augstskolās. Kopš 1987.  gada profesors dzīvo Čikāgā, ASV. Autors zina un priecājas, ka viņa daiļradi iepazīst Preiļu 1. pamatskolas skolēni.
      Savukārt, kanādietis dr. Eduards Upenieks arī ir gandarīts par skolēnu atsaucību rakstīt eseju par A. Rubuļa teiku “Baltā Jaunava”.
      Palīgos izvērtēt darbus E. Upenieks paaicināja mani. Mēs kopīgi lasījām un veicām analīzi. Sevišķi man tas bija interesanti, jo sākumskolā šiem bērniem mācīju ticības mācību, kristīgo ētiku, strādāju pagarinātajā dienas grupā un ilgāku laiku aizvietoju klases audzinātāju Zigrīdu Volonti viņas prombūtnes laikā. Patīkami tas, ka var saskatīt skolēnu izaugsmi, pakavēties jaukās atmiņās netikai ābolu talkā, bet arī izvērtējot skolēnu darbus.
      Kādi ir rezultāti?
    Apsveicami, ka daži skolēni ar lielu atbildības sajūtu veica šo darbu. Citiem varbūt pietrūka laika, paralēli saspringtajam skolas mācību ritmam, nopietnāk iedziļināties teikas saturā un īsti neizprata teikas jēgu. Tā arī gadās, bet tas nekas. Mums nebija garlaicīgi lasīt skolēnu uzrakstīto, jo katrs teikas saturu izprata un iztēlojās savādāk.
    Mūsuprāt, atzinību izpelnījās Santa Prikule, jo viņas darbs atšķīrās no pārējiem. Santa ir izpratusi teikas saturu, ir saprotams domas pamatojums, uzrakstīts lietišķi un konkrēti, prasmīgi izvērtējusi Dundāna un Baltās Jaunavas tēlus teikā. Santa galveno akcentu liek uz Latvijas vēsturi, Tēvzemes mīlestību un ticību Dievam.
   Eduards Upenieks priecājas par skolēnu veikumu un arī sūta sirsnīgus sveicienus Preiļu 1. pamatskolas kolektīvam Latvijas valsts svētkos., bet īpaši 8.a klases skolēniem un klases audzinātājai Annai- Dzidrai Bernānei.
    Esmu ļoti gandarīta, ka bija iespēja satikties ar bērniem, kurus esmu mācījusi. Novēlu arī turpmāk būt zinātkāriem, radošiem, darbīgiem un draudzīgiem! Lai veicas!

Attēlā - 8. a klases skolēni ar dr. E. Upenieka sarūpētajām balvām.

skolotāja  Anastasija Vilcāne
16.11.2012.