Mazās Betlēmes apciemojums.

      14.janvārī   1.b klase (A. Komarovska) un daži  1.c klases skolēni  devās uz Preiļu Romas katoļu baznīcu, lai aplūkotu tajā ierīkoto mazo Betlēmi, kas ataino Jēzus Kristus piedzimšanu.  Bērni, sarunā ar kristīgās mācības skolotāju, pastāstīja par Bībelē atainotajiem Jēzus piedzimšanas notikumiem.
    Centrālajā vietā  redzama silīte ar mazo bērniņu Jēzu, blakus Marija un Jāzeps, apkārt aitiņas, kamielis, ēzelis un gani, kuri atnākuši pielūgt Bērnu Jēzu, arī trīs austrumu gudrie ar dāvanām rokās. Virs kūtiņas debesīs spoža  zvaigzne un enģeļi. To visu  ar interesi  aplūkoja skolēni.
   1. b klases skolēni  bija sagatavojuši novēlējumus Jēzus dzimšanas dienā visiem cilvēkiem.
Valters: Lai visās ģimenēs valdītu saticība, mīlestība un galvenais veselība.
Laine: Lai vēlos, lai atgrieztos mājup tuvinieki no ārzemēm.
Beāte:  Es lūdzu Dievu, lai uz pasaules miers un cilvēkiem labs prāts.Lai man un maniem ģimenes locekļiem būtu laba veselība. Man ir ļoti svarīgi, lai labi veiktos mācībās, tāpēc lūdzu dot spēku un izturību, lai visi cilvēki ir uzticīgi Dievam.

skolotāja  M.Šķestere