Radošās aktivitātes par drošību internetā.

        Visā Latvijā no 18. līdz 24. martam jau ceturto reizi norisinājās gadskārtējā e-prasmju nedēļa. Arī mūsu skolas skolēni ņēma aktīvu dalību e – prasmju nedēļā, apmeklējot dažādas nodarbības Preiļu galvenajā bibliotēkā.  Tur bija iespēja piedalīties dažādos informācijas meklēšanas konkursos gan par savu novadu, gan par Latviju. Skolotāji un skolēni aktīvi iesaistījās portāla letonika.lv informācijas apguvē.
      Sadarbībā ar bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu, 6. klašu skolēniem notika mācību stundas par mūsdienu sabiedrības katra indivīda tiesībām, pienākamiem, brīvību un atbildību kā reālajā tā arī virtuālajā pasaulē, par drošu internetu. Katrs izglītojamais gatavoja mājas darbu "Grāmatas varoņa profils draugiem.lv", lai varētu stundā analizēt profilā ievietotās informācijas drošību. Skolēnu darbi skatāmi gan Preiļu galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā, gan skolas bibliotēkā.
Skolotājs P. Bernāns