Apsveicam!

Preiļu 1. pamatskolas skolotājas

Ievu Babri, Annu Dzidru Bernāni, Mārīti Šķesteri, Lailu Viborno

par aktīvu radošo darbību un pieredzes apmaiņu, popularizējot labās prakses piemērus interešu izglītībā un audzināšanas darbībā

Preiļu novada pedagogu metodisko izstrādņu izstādē

 „Ideju tirdziņš 2013”!

Paldies par atsaucību un sadarbību audzināšanas darbā!

                                                                                                Digna Prodniece,

                                                                                                                                   dir.vietn.audz.darbā